Samenwerking in de regio is het uitgangspunt voor succes

Het Werkgeversservicepunt AVregio is een samenwerking tussen UWV en Avres. In alle arbeidsmarktregio’s in Nederland is het Werkgeversservicepunt de ingang voor werkgevers voor vragen met betrekking tot personeel of over uw arbeidsmarkt. Samen met vele andere partners ondersteunen wij werkgevers bij het invullen van hun wens om maatschappelijk verantwoord te ondernemen (MVO).

Allereerst bestaat er een nauwe samenwerking met onze opdrachtgevers de 3 gemeenten:

Overige partners

En niet te vergeten de meer dan 500 werkgevers gevestigd in de regio Alblasserwaard-Vijfheerenlanden die al zaken met ons doen.

We nemen actief deel aan netwerk bijeenkomsten en organiseren vaak banen markten of speeddates. Zie onze activiteiten kalender.