Financiële ondersteuning vanuit de overheid

Vanuit de overheid zijn veel financiële middelen beschikbaar voor het aannemen van werkzoekenden die een afstand hebben tot de arbeidsmarkt. In de vorm van subsidies of vormen van diensten om werkgevers te stimuleren of te belonen. Voor u als werkgevers is het soms lastig om goed op de hoogte te zijn van alle wet- en regelgeving omtrent deze financieel regelingen.  Het Werkgeversservicepunt AVregio kan u er alles over vertellen.

Subsidie is in verschillende vormen mogelijk. Bijvoorbeeld belastingvoordeel in de vorm van premiekortingen of een tegemoetkoming in de vorm van een proefplaatsing. Bij een proefplaatsing komt een kandidaat bij u werken, met behoud van uitkering.

Het is mogelijk om in sommige gevallen financiële afspraken te maken over bijvoorbeeld scholing, begeleiding en werken met behoud van uitkering.

Neem voor meer informatie contact op met uw contactpersoon van het WSPAVregio.

Enkele van de beschikbare subsidies en regelingen treft u hieronder:

De subsidies, die betrekking hebben op het bieden van kansen voor doelgroepen als

Verzoek, berekening en uitbetaling LKV

Werkgevers dienen het verzoek voor een LKV zelf in via de loonaangifte. Daarnaast moet de werknemer een doelgroepverklaring LKV aanvragen bij UWV of bij de gemeente.

Zie: Hoe kom ik aan een doelgroepverklaring loonkostenverklaring (LKV)?

UWV of de gemeente berekent het loonkostenvoordeel en de Belastingdienst betaalt na afloop van het kalenderjaar uit.

Check recht op loonkostenvoordeel

Controleer of u als werkgever recht hebt op het loonkostenvoordeel.

Bereken hoogte van uw loonkostenvoordeel

Met de calculator kunt u als werkgever berekenen hoe hoog het LKV is.

Voor meer informatie verwijzen we u naar  de regeling Loonkostenvoordeel. Zie hiervoor de link: www.belastingdienst.nl voor regelingen

 

Proefplaatsing

Heeft u iemand met een uitkering op het oog die u in dienst wilt nemen, maar aarzelt u nog of deze kandidaat werkelijk geschikt is? Dan kunt u mogelijk gebruik maken van de proefplaatsing. U kunt dan onderzoeken of de baan en de kandidaat bij elkaar passen. Afhankelijk van de functie en de achtergrond van de kandidaat maakt u met de het WSP Avregio verdere afspraken over de duur van de proefplaatsing. Belangrijk is dat u, aansluitend op de proefplaatsing, de kandidaat een regulier dienstverband aanbiedt. » Lees meer over proefplaatsing

Zie ook: www.rijksoverheid.nl werken met arbeidsbeperking /of werkgevers nemen  mensen met arbeidsbeperking aan.

Financieel regelingen kunnen ook van toepassing zijn bij een innovatie binnen uw onderneming, of binnen uw sector of wanneer het niet goed gaat met uw bedrijf (crisismaatregelen). Op het gebied van scholing van uw huidige of nieuwe werknemers worden ook veel financiële vergoedingen beschikbaar gesteld. (bijv. startkwalificatie, WVA, EVC).

Er zijn vele varianten van financiële subsidiemogelijkheden te combineren.  Kijk ook eens op: www.ondernemersplein.kvk.nl/soorten-subsidies-en-regelingen.

Aanpak jongeren: Startersbeurs:  binnen de regio AV hebben de mogelijkheid tot de inzet van 10 startersbeurzen voor jongeren. Klik hier op de link voor meer informatie.

Wilt u weten wat de mogelijkheden zijn, toegespitst op uw onderneming? We leggen het graag verder aan u uit.