Samen werken aan meer werkplekken

Social return is het opnemen van sociale voorwaarden, wensen en eisen in een inkoop- of aanbestedingstraject met als doel werkgelegenheid te bevorderen van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Adviespunt SR

Energieweg 39
4231 DJ Meerkerk

M:  06 – 57 61 92 68

E: info@adviespuntsr.nl

Advies Social Retun AVregio

 

Inzet van Social Return bij aanbestedingen komt bij overheidsprojecten steeds vaker voor. Provincies of gemeenten stellen als voorwaarde in een aanbesteding dat een bepaald percentage van de opdrachtsom aan social return moet worden besteed.

Voorbeelden van social return trajecten in onze regio:

  • CSU Cleaning Services werkt veel voor overheden, waaronder gemeentes en de Rijksoverheid. Met de voormalige gemeente Zederik werken we samen met een medewerker van CSU en een van Avres.
  • Groot en Visser werkt met WSP AVregio samen aan de invulling van social return door medewerkers op te leiden in de werkplaats.
  • Alle grote zorginstellingen binnen de regio Alblasserwaard-Vijfheerenlanden, zoals Rivas, Syndion, Huis ter Leede, Philadelphia en ASVZ, werken met Avres samen aan hun social return opgave.
  • Aannemerij Van der Ven gevestigd in Brakel geeft uitvoering aan het vervangen van de riolering in Wijk West in de gemeente Leerdam. De kandidaten worden opgeleid voor het regelen van het verkeer voor de aan- en afbouw van het bouwafval.
  • Zowel Vervoersbedrijf Juijn en Taxibedrijf Haars leiden kandidaten op vanuit hun Social Retun opdracht tot taxichauffeur Leerlingen Vervoer in de regio AV.
  • Ook De klop Groep vult haar Social Return verplichting in door gezamenlijk te innoveren in het leren en opleiden van medewerkers die al enige tijd in dienst zijn en onder de doelgroep vallen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Het gaat hier om 60% gesubsidieerd (80% vergoeding als we het innovatie kunnen noemen, dan valt het overige deel onder de Social  Return invulling. Denk bij de innovatie aan taalverrijking waaronder ook digitale vaardigheden.
  • Het is voor werkgevers mogelijk subsidie aan te vragen voor het verbeteren van basisvaardigheden voor laaggeletterde werknemers onder de naam ‘Tel mee met taal’.

Heeft u een vraag over hoe u Social Return kunt opnemen in een inkoop- of aanbestedingstraject?

Bel een van onze accountmanagers: 0183-751750 of benader Adviespunt SR via de mail of rechtstreeks via 0183 -650200.