In elke organisatie is ruimte voor sociaal ondernemen

Het Werkgeversservicepunt AVregio stimuleert deelname van kwetsbare mensen in de Nederlandse samenleving. Dit vinden we belangrijk omdat we geloven dat het voor iedereen mogelijk moet zijn om actief deel te nemen aan de maatschappij. Momenteel staan te veel mensen aan de zijlijn. Het ontbreekt ze bijvoorbeeld aan de juiste startkwalificatie, (sociaal) netwerk, vaardigheden en/of capaciteiten om volwaardig aan de huidige, complexe samenleving deel te nemen.

Met een inclusieve bedrijfsanalyse (UWV) krijgt u inzicht in de werkzaamheden die geschikt zijn of geschikt te maken zijn voor mensen met een arbeidsbeperking. De inclusieve bedrijfsanalyse is kosteloos en helpt u op weg met sociaal ondernemen.

Neem vrijblijvend contact op of vraag een bedrijfsanalyse aan via een van onze adviseurs: 0183: 751750

Meerdere bedrijven zijn u al voorgegaan en willen graag met u hun ervaringen delen. Nieuwsgierig? Neem contact op met een van de WSPAvregio adviseurs.

 

Wanneer u hier ook een steentje aan wil bijdragen en samen met WSP AVregio de mogelijkheden wil onderzoeken, maak dan een afspraak met ons.

Wij bemiddelen tussen uw organisatie én enthousiaste werkzoekenden met een uitkering. Samen met u als werkgever bereiden we hen voor op een toekomst van vakmanschap. Dat resulteert in sociaal verantwoord ondernemerschap!

Uw winst:

  • U speelt in op (toekomstige) tekorten aan personeel.
  • U hebt lagere personeelskosten door subsidiemogelijkheden.
  • U loopt geen risico, bijvoorbeeld bij ziekte van de werknemer.
  • U krijgt een loyale, talentvolle en gemotiveerde werknemer in dienst. Dit werkt als stimulans naar andere werknemers.
  • U kunt meedoen aan aanbestedingen waarbij social return een verplichting is.
  • U maakt uw maatschappelijke betrokkenheid kenbaar. Dit is goed voor uw bedrijfsimago.