Meer banen voor meer mensen

Iedereen die kan werken, maar het op de arbeidsmarkt zonder steuntje in de rug niet redt, valt vanaf 1 januari 2015 onder de Participatiewet. De Participatiewet is er namelijk op gericht om zoveel mogelijk mensen, met of zonder beperking, aan werk te helpen.

De Participatiewet vervangt de Wet Werk en Bijstand, Wet sociale werkvoorziening (WSW) en een groot deel van de Wajong. De gemeente voert de Participatiewet uit,  in de regio Alblasserwaard Vijfheerenlanden zorgt Avres voor begeleiding naar werk en verstrekt een uitkering als dat nodig is.

Het doel van de Participatiewet is simpel: meer banen voor meer mensen. Mensen met een arbeidsbeperking staan hierbij centraal. Om juist deze mensen een kans te bieden op de arbeidsmarkt is de banenafspraak gemaakt. Deze afspraak komt voort uit het sociaal akkoord en geldt voor bedrijven met 25 werknemers of meer.

Banenafspraak

Werkgevers hebben afgesproken dat er tot 2026 jaar 125.000 extra banen komen voor mensen met een arbeidsbeperking. Dit zijn 100.000 banen bij bedrijven en 25.000 banen bij de overheid. Dit heet de ‘banenafspraak’. Gemeenten kunnen werkgevers ondersteunen door bijvoorbeeld aanpassingen op de werkplek, extra begeleiding of loonkostensubsidie. Wie werkt, krijgt maandelijks salaris en ontvangt niet langer een uitkering.

Ondersteuning vanuit het WerkgeversServicepunt AVregio

Het WerkgeversServicepunt (WSP AVregio) ondersteunt u met advies en weet de weg naar subsidies en regelingen. Daarnaast hebben we een divers bestand werkzoekenden met een afstand tot de arbeidsmarkt, waaronder mensen met een arbeidshandicap. We gaan altijd op zoek naar de beste match tussen werkgever en kandidaten. Daarbij is onze dienstverlening ook nog eens kosteloos. Zoals u ziet, we maken het u graag makkelijker.

Doelgroepregister

Meer banen voor arbeidsgehandicapten. Maar wie zijn dat eigenlijk? In het zogenaamde doelgroepregister staan de gegevens van mensen die onder de banenafspraak vallen. Het WSP AVregio helpt u met het vinden van geschikte kandidaten die binnen de doelgroep vallen.
Heeft u zelf een kandidaat gevonden? U kunt via de website van UWV opvragen of deze tot de doelgroep behoort.

Aan de slag met de Participatiewet

Wij gaan graag samen met u aan de slag. Om u daarbij  zo goed mogelijk te ondersteunen staat een team met adviseurs voor u klaar. Experts op het gebied van de Participatiewet. Zij geven heel concreet inzicht in waar voor u de winst te behalen valt. Wilt u direct aan de slag? Met de arbeidsanalyse of quickscan ontdekken we welke taken u door onze werkzoekenden kunt laten doen. Wij helpen u vervolgens met de werving en selectie.

Afhankelijk van uw voorkeur en het werk waar uw werknemers voor zoekt, zijn er drie contractvormen om mensen met een beperking een kans te geven in uw bedrijf:

  1. Direct bij u in dienst. U biedt de kandidaat een arbeidsovereenkomst aan.
  2. Individuele detachering. U leent de kandidaat in.
  3. Groepsdetachering.