Voor werkgevers

Het Werkgeversservicepunt AVregio is er om de werkgevers in de regio Alblasserwaard-Vijfheerenlanden te ondersteunen bij al hun arbeidsmaatschappelijke vraagstukken.

Goed personeel is een voorwaarde voor succes. Hoe organiseert u dit? En hoe geeft u invulling aan de banen in het kader van de Banenafspraak ? Het Werkgeversservicepunt AVregio kijkt samen met u naar uw personeelsplanning of het nu om vast, tijdelijk, of juist flexibel personeel gaat.

Op deze website vindt u alvast een hoop informatie. Liever maken we een afspraak met u. We gaan dan  heel gericht in op uw specifieke vraag en zoeken vervolgens de beste partner in de regio om samen met u aan de slag te gaan.