Personeel nodig?

Werken is in de eerste plaats van waarde voor het individu. Voor velen betekent het eigen inkomen, onafhankelijkheid, structuur, collega’s, trots; redenen om je te ontwikkelen en verder te willen leren. Werken geeft ook een waarde door deel te nemen in de maatschappij als geheel. Het kost de samenleving immers geld als arbeidsvermogen onbenut blijft.

Bij het Werkgeversservicepunt AVregio kunt u terecht voor al uw arbeidsmarkt vraagstukken en personeelsbehoeften.

We hebben een groot werkzoekenden bestand vol met kwaliteiten en talenten. Mensen die graag aan het werk willen en door onze klanten als zeer gemotiveerd worden omschreven.