Uitbreiding steun na nieuwe coronamaatregelen per 28 november 2021:

Uitbreiding steun na nieuwe coronamaatregelen per 28 november 2021:
De nieuwe coronamaatregelen vragen veel van ondernemers. Om getroffen ondernemers te steunen, breidt het kabinet het steunpakket voor het vierde kwartaal van 2021 uit. Zo keert de loonsubsidie NOW terug en verhoogt het kabinet de Tegemoetkoming Vaste Lasten.

 

NOW
Ondernemers die tenminste 20 procent omzetverlies hebben door de coronamaatregelen kunnen voor de maanden november en december de NOW 5 aanvragen. Dat geldt dus ook voor de huidige periode met beperkingen. Met deze regeling kunnen ze hun personeel doorbetalen en medewerkers behouden. De NOW 5 vergoedt net als de eerdere regelingen ook de salarissen van medewerkers met een flexibel contract.De NOW 5 kent grotendeels dezelfde voorwaarden als NOW 4. Zo is het vergoedingstarief opnieuw 85 procent. De referentiemaand voor de loonsom is september 2021. Het streven is dat werkgevers nog in december een subsidieaanvraag kunnen doen. Startende ondernemers die uiterlijk 30 september 2021 zijn begonnen kunnen een voorschot aanvragen voor de NOW 5-subsidie. Meer informatie vindt u hier.

 

Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL
Voor het vierde kwartaal van dit jaar verhoogt het kabinet het subsidiepercentage van de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) van 85% naar 100%. Ondernemers kunnen gebruikmaken van de TVL als zij meer dan 30% omzetverlies lijden ten opzichte van het vierde kwartaal van 2019 of het eerste kwartaal van 2020. Het maximale subsidiebedrag dat een mkb-onderneming kan ontvangen wordt 550.000 euro en 600.000 euro voor niet-mkb-ondernemingen.
De regeling wordt uitgevoerd door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). TVL Q4 2021 opent naar verwachting begin december. Op deze pagina vindt u meer informatie en kunt u aanmelden voor een update per e-mail.
De eerder aangekondigde regeling Vaste Lasten Nachtsluiting horeca (VLN) wordt vervangen door de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL).

 

Belastingmaatregelen
Het belastinguitstel voor ondernemers wordt verlengd tot eind dit jaar. Ondernemers die nooit eerder om uitstel hebben gevraagd of alle schulden al hebben afgelost, kunnen dit alsnog aanvragen. De kwartaalaangiftes over eind 2021 die normaliter in januari 2022 worden betaald vallen ook onder het uitstel.De invorderingsrente, een prikkel om belastingschulden op tijd te betalen, blijft nog een half jaar langer op bijna nul (0,01%). Daarna gaat de rente stapsgewijs naar het oude niveau van 4%. Dit betekent dat op 1 juli 2022 het percentage invorderingsrente naar 1% gaat en op 1 januari 2023 naar 2%, om vervolgens in twee stappen uit te komen op 4% op 1 januari 2024.

 

Culturele en creatieve sector
Het kabinet maakt 68 miljoen euro vrij voor een specifiek steunpakket om de culturele sector te ondersteunen tot het eind van het jaar. Deze middelen behelzen een voortzetting van de eerdere specifieke steun: ondersteuning voor de BIS- en Erfgoedwetinstellingen en de meerjarig gefinancierde instellingen bij de Rijkscultuurfondsen, en ondersteuning voor makers via onder andere de rijkscultuurfondsen. De suppletieregeling bij het Fonds Podiumkunsten, die de capaciteitsbeperking in instellingen compenseert, wordt aangepast naar 85% van de kaarten.

 

Landbouwregeling voor ongedekte vaste kosten
Voor landbouwbedrijven blijft de regeling Ongedekte Vaste Kosten (OVK) beschikbaar, zodat zij op evenveel steun kunnen rekenen als niet-landbouwbedrijven. Meer informatie over deze regeling vindt u hier.

 

Ondersteuning bij evenementen
Vanwege de snelle toename van besmettingen en ziekenhuisopnames zijn ook de regels voor evenementen aangescherpt. Zo zijn de openingstijden van evenementen van 05.00 tot 17.00 uur, moeten alle bezoekers aan een evenement van 13 jaar en ouder verplicht een coronatoegangsbewijs laten zien, is een mondkapje verplicht bij verplaatsing (alleen bij een evenement binnen) en is het verplicht om 1,5 meter afstand te houden van elkaar. Meer informatie vindt u hier.De Tijdelijke regeling subsidie evenementen Covid-19 (TRSEC) is bedoeld voor professionele organisatoren van evenementen zoals festivals, concerten, sportevenementen en zakelijke evenementen. Met deze regeling staat het Rijk garant voor de gemaakte kosten, wanneer een evenement niet door gaat als gevolg van de dan geldende coronamaatregelen. Aanvragen kan bij RVO.
Voor evenementen die niet in aanmerking komen voor de Tijdelijke regeling subsidie evenementen Covid-19 (TRSEC) komt er een aanvullende regeling: de Aanvullende Tegemoetkoming Evenementen (ATE). De regeling gaat gelden voor evenementen die tussen 10 juli en 31 december 2021 zijn verboden door de Rijksoverheid. Naar verwachting treedt deze tegemoetkoming begin 2022 in werking. De subsidieregeling en voorwaarden worden op dit moment uitgewerkt.