Regelingen voor ondernemers bij hoge energierekening

De hoge energieprijzen raken iedereen in Nederland, ook ondernemers. Voor een groot deel van het mkb komt er daarom een prijsplafond. Daardoor betaalt u minder voor uw energie tot een bepaald verbruik. Heeft u een energie-intensief bedrijf? Dan krijgt u via de Tegemoetkoming Energiekosten-regeling (TEK) mogelijk steun bij het betalen van je energierekening. Daarnaast trekt het kabinet meer geld uit om te stimuleren dat bedrijven verduurzamen.

Energie prijsplafond
In 2023 krijgt u hulp bij het betalen van de energierekening van uw bedrijf in de vorm van een prijsplafond. Het prijsplafond geldt voor kleinverbruikers. Op uw energierekening ziet u of u een aansluiting hebt als kleinverbruiker. U kunt dit ook navragen bij je netbeheerder. Het prijsplafond betekent dat u straks een aangepast maximumtarief betaalt over uw verbruik tot 1.200 m3 gas en 2.900 KWh elektriciteit. Over alles wat u daarboven verbruikt betaalt u de marktprijs. Voor aardgas betaalt u straks 1,45 euro per m3 en voor elektriciteit 0,40 eurocent per kWh tot het maximumverbruik. Het prijsplafond geldt van 1 januari tot en met 31 december 2023.

Tegemoetkoming Energiekosten-regeling (TEK)
Gaat minimaal 7 procent van uw omzet naar energiekosten, dan komt u vanaf 1 november 2022 in aanmerking voor de Tegemoetkoming Energiekosten-regeling (TEK). Via deze regeling krijgt u een deel van het bedrag dat u meer bent gaan betalen voor energie teruggestort. Het bedrag waar u recht op hebt wordt berekend aan de hand van een drempelprijs van €1,19 per m3 gas en €0,35 per kWh elektriciteit. Betaalt u volgens uw energiecontract meer dan deze bedragen? U krijgt hier 50 procent van terug, tot een maximumbedrag van 160.000 euro.
Meer informatie over de TEK regeling vindt u hier.