Financiële regelingen voor werkgevers

Stimuleert u als werkgever leren en werken, dan bestaan er verschillende regelingen waar u als werkgever gebruik van kunt maken. Deze leveren vaak aanzienlijke voordelen op. Meer informatie hierover en een actueel overzicht van de financiële regelingen vindt u op de website van het Leerwerkloket.