COVID maatregelen vanaf 3 november 2020

Beste ondernemers/stakeholders,

Naar aanleiding van de persconferentie gisteravond sturen wij u dit (tussen)bericht.   

Ondanks dat we inmiddels een daling zien in het aantal besmettingen is met name de druk op de gezondheidszorg nog steeds erg hoog. Om de daling te versnellen heeft het kabinet aangegeven dat extra landelijke maatregelen noodzakelijk zijn voor de komende twee weken (van 4 november 22.00 uur t/m 18 november). Vanaf 19 november gaan we terug naar de gedeeltelijke lockdown van 14 oktober.

De maatregelen zijn erop gericht om het aantal contactmomenten en reisbewegingen verder te beperken. Het motto voor de komende twee weken is: blijf zoveel mogelijk thuis en vermijd niet-noodzakelijke reizen.

Deze maatregelen hebben vooral implicaties voor de maximale groepsgrootte (max 2 personen binnen en buiten) en voor publiek toegankelijke locaties. Deze locaties zoals musea, theaters, bioscopen, pretparken, dierenparken, zwembaden en bibliotheken moeten de komende twee weken hun deuren sluiten.

De eerder aangekondigde maatregelen van de gedeeltelijke lockdown van 14 oktober blijven voorlopig gelden (oa geen koopavonden voor winkels met uitzondering van levensmiddelenwinkels; geen verkoop of bezorging van alcohol tussen 20:00 uur – 07:00 uur; sluiting horeca met uitzondering van afhaal; verbod op evenementen).

Daarnaast wordt gesproken over mogelijke zwaardere maatregelen in regio’s waar het aantal besmettingen en daarmee de druk op de gezondheidszorg extra hoog is. Het gaat hierbij om de Veiligheidsregio’s Rotterdam, Zuid Holland Zuid (waaronder Molenlanden) en Twente. Er wordt hierbij onder andere gedacht aan een avondklok en het sluiten van scholen.   

Wat dit precies betekent voor u en/of uw organisatie in Molenlanden weten we pas als de nieuwe Noodverordening van de Veiligheidsregio ZHZ  bekend is. Naar verwachting wordt deze later vandaag gepubliceerd. Een definitief bericht over de implicaties sturen wij u later deze week.

Voor meer informatie over de maatregelen van de rijksoverheid kunt terecht op:

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/nederlandse-maatregelen-tegen-het-coronavirus/openbaar-en-dagelijks-leven

https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/11/03/tijdelijke-verzwaring-van-de-gedeeltelijke-lockdown

Zodra de nieuwe Noodverordening van kracht is kunt u deze vinden op de website van de Veiligheidsregio ZHZ:

https://www.zhzveilig.nl