Ambitiefonds

Avres werkt sinds 1 januari 2023 met het Ambitiefonds. Met dit fonds maken zij, samen met werkgevers en partners uit de regio, innovatieve en duurzame oplossingen voor maatschappelijke problemen mogelijk.

Heeft u een idee dat bijdraagt aan het beperken van instroom in de bijstand, uitstroom uit de bijstand bevordert of participatiemogelijkheden vergroot? Maak dit dan kenbaar!

Meer informatie over het Ambitiefonds – en de mogelijkheid voor het indienen van een idee – vindt u op de website van Avres: www.avres.nl/ambitiefonds.

Infographic Ambitiefonds