Welke partijen zijn bij het Werkgeversservicepunt betrokken?

Werkgeversservicepunt AVregio bundelt binnen één loket de diensten en regelingen van de gemeenten Gorinchem, Molenlanden en Vijfheerenlanden.

Daarnaast wordt samengewerkt met: