Wat zijn de consequenties van de Participatiewet voor mijn bedrijf?

Overheid en werkgevers hebben met elkaar afgesproken dat zij in 2026 125.000 extra banen hebben gecreëerd voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Dat zijn banen voor mensen die niet in staat zijn het wettelijk minimum loon te verdienen.

De minister heeft bepaald dat als werkgevers hier niet voldoende aan meewerken, het mogelijk is dat er een  Quotumwet wordt geïntroduceerd. Wordt het aantal arbeidsplaatsen voor mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt niet gehaald, dan moeten werkgevers verplicht mensen met een beperking aan het werk helpen.

Door de mogelijkheden in uw bedrijf te onderzoeken en werk te bieden aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt draagt u bij aan het vergroten van de arbeidsparticipatie in Nederland en het voorkomen van de Quotumwet. Detacheringen tellen mee voor de banenafspraak. U hoeft de medewerkers niet per se in de dienst te nemen.