Wat is het doelgroepenregister?

In het doelgroepenregister staat iedereen geregistreerd die tot de doelgroep van de Banenafspraak behoort. Burgers, werkgevers en gemeenten kunnen onder voorwaarden informatie uit het doelgroepenregister opvragen bij het UWV.