Wat betekent Loonkostenvoordeel?

Vanaf 1 januari 2018 vervangt het loonkostenvoordeel (LKV) deze regeling. Omdat het LKV de mobiliteitsbonus vervangt, kunt u vanaf 1 januari 2018 een doelgroepverklaring LKV aanvragen bij het UWV of Avres.

Het loonkostenvoordeel (LKV) is een onderdeel van de Wet tegemoetkomingen loondomein (Wtl). Het LKV is een tegemoetkoming voor werkgevers die oudere werknemers en werknemers met een arbeidsbeperking in dienst nemen of houden.

Hiermee heeft uw werkgever misschien recht op het LKV. Er geldt een premiekorting voor het in dienst nemen van een uitkeringsgerechtigde van 56 jaar of ouder of een arbeidsgehandicapte. U mag de premiekorting arbeidsgehandicapte en premiekorting uitkeringsgerechtigde van 56 jaar of ouder niet tegelijk toepassen. Kijk voor meer informatie over het toepassen van de tegemoetkoming op antwoordvoorbedrijven.nl. De bonus kan worden aangevraagd bij de belastingdienst.

Meer informatie kunt u vinden op www.uwv.nl.

Betreft de premiekortingen gaat er vanaf 2018 het nodige veranderen. Dit alles wordt samengevoegd tot de regeling Loonkostenvoordeel.
Klik hieronder voor meer info op:
www.belastingdienst.nl