Op zoek naar personeel? Meld u aan voor het Werkcafé van 16 februari

Het Werkcafé is een laagdrempelige manier voor werkzoekenden om persoonlijk kennis te maken met een aantal bedrijven uit verschillende branches. Het werkcafé vindt plaats op donderdag 16 februari van 16.00 – 19.00 uur in Sliedrecht.
Het Werkcafé is een samenwerking tussen Leerwerkloket Drechtsteden, Leerwerkloket Alblasserwaard Vijfheerenlanden, WerkgeversServicepunt Baanbrekend Drechtsteden, WerkgeversServicepunt AVregio, Avres, UWV, SBB en DaVinci College. Voor werkzoekenden met een behoefte aan (bij)scholing is er ook informatie en een loopbaanadviesgesprek. Deelname is gratis en vrijblijvend.

Wilt u werkzoekenden ontmoeten in een informele setting? Schrijf u hier als werkgever in. De inschrijving is geopend tot en met 10 februari 2023.  U kunt tot drie collega’s aanmelden in het formulier. Er wordt gevraagd om een korte omschrijving van uw organisatie. Deze wordt gepubliceerd op de website zodat werkzoekenden zich vooraf kunnen oriënteren.
Voor vragen kunt u contact opnemen met Laura Visser (laura.visser@uvw.nl) of Joost van Gent (joost.vangent@uwv.nl).

 

Regelingen voor ondernemers bij hoge energierekening

De hoge energieprijzen raken iedereen in Nederland, ook ondernemers. Voor een groot deel van het mkb komt er daarom een prijsplafond. Daardoor betaalt u minder voor uw energie tot een bepaald verbruik. Heeft u een energie-intensief bedrijf? Dan krijgt u via de Tegemoetkoming Energiekosten-regeling (TEK) mogelijk steun bij het betalen van je energierekening. Daarnaast trekt het kabinet meer geld uit om te stimuleren dat bedrijven verduurzamen.

Energie prijsplafond
In 2023 krijgt u hulp bij het betalen van de energierekening van uw bedrijf in de vorm van een prijsplafond. Het prijsplafond geldt voor kleinverbruikers. Op uw energierekening ziet u of u een aansluiting hebt als kleinverbruiker. U kunt dit ook navragen bij je netbeheerder. Het prijsplafond betekent dat u straks een aangepast maximumtarief betaalt over uw verbruik tot 1.200 m3 gas en 2.900 KWh elektriciteit. Over alles wat u daarboven verbruikt betaalt u de marktprijs. Voor aardgas betaalt u straks 1,45 euro per m3 en voor elektriciteit 0,40 eurocent per kWh tot het maximumverbruik. Het prijsplafond geldt van 1 januari tot en met 31 december 2023.

Tegemoetkoming Energiekosten-regeling (TEK)
Gaat minimaal 7 procent van uw omzet naar energiekosten, dan komt u vanaf 1 november 2022 in aanmerking voor de Tegemoetkoming Energiekosten-regeling (TEK). Via deze regeling krijgt u een deel van het bedrag dat u meer bent gaan betalen voor energie teruggestort. Het bedrag waar u recht op hebt wordt berekend aan de hand van een drempelprijs van €1,19 per m3 gas en €0,35 per kWh elektriciteit. Betaalt u volgens uw energiecontract meer dan deze bedragen? U krijgt hier 50 procent van terug, tot een maximumbedrag van 160.000 euro.
Meer informatie over de TEK regeling vindt u hier.

Aanvragen definitieve berekening NOW

Bent u werkgever in arbeidsmarktregio Gorinchem en heeft u tussen oktober 2020 en september 2021 gebruik gemaakt van de NOW-regeling (NOW 3.1, 3.2, 3.3 en 4)? Dan heeft u nog tot en met 22 februari om de definitieve berekening aan te vragen en een terugvordering van het voorschot te voorkomen.

In totaal werden over deze vier periodes 1.253 voorschotten toegekend aan 587 unieke werkgevers in Gorinchem. UWV keerde over deze vier periodes € 74,4 miljoen euro aan voorschotten uit. Van de 587 werkgevers die in deze vier periodes een of meer voorschotten heeft ontvangen, zijn er 312 klaar met hun aanvraag van de definitieve berekening. 275 werkgevers in Gorinchem moeten de definitieve berekening NOW nog aanvragen.

Werkgevers kunnen in hun persoonlijke Mijn NOW-omgeving zien wat ze nog moeten doen.

Ambitiefonds

Avres werkt sinds 1 januari 2023 met het Ambitiefonds. Met dit fonds maken zij, samen met werkgevers en partners uit de regio, innovatieve en duurzame oplossingen voor maatschappelijke problemen mogelijk.

Heeft u een idee dat bijdraagt aan het beperken van instroom in de bijstand, uitstroom uit de bijstand bevordert of participatiemogelijkheden vergroot? Maak dit dan kenbaar!

Meer informatie over het Ambitiefonds – en de mogelijkheid voor het indienen van een idee – vindt u op de website van Avres: www.avres.nl/ambitiefonds.

Infographic Ambitiefonds

Definitieve tegemoetkoming NOW5

Werkgevers die een voorschot ontvingen in de 7e periode NOW (NOW5) krijgen meer tijd om de berekening van de definitieve tegemoetkoming aan te vragen. De deadline verschuift van 22 februari naar 2 juni 2023, zodat accountants controles voor de periode NOW 5 & 6 kunnen combineren. Meer informatie vindt u hier.

Deze wetten gaan in op 1 januari 2023

Vanaf 1 januari 2023 krijgt u als ondernemer te maken met nieuwe wetten en regels. Dit zijn de belangrijkste wetswijzigingen: de zelfstandigenaftrek gaat in 2023 met 1.280 euro naar beneden en wordt de volgende jaren verder afgebouwd. U betaalt meer vennootschapsbelasting. En het minimumloon gaat met ruim 10% omhoog.

Meer informatie:

Hulp bij hogere energiekosten voor ondernemers

De hoge energieprijzen raken iedereen in Nederland, ook ondernemers. Voor het grootste deel van het mkb komt er daarom een prijsplafond. Daardoor betalen ondernemers minder voor energie tot een bepaald verbruik. Heeft u een energie-intensief bedrijf? Dan krijgt u via de Tegemoetkoming Energiekosten-regeling (TEK) mogelijk steun bij het betalen van de energierekening.

Energie prijsplafond
Verbruikt u jaarlijks minder dan 5.000 m3 gas of 50.000 kWh elektriciteit? Dan krijgt u in 2023 hulp bij het betalen van uw energierekening in de vorm van een prijsplafond. U betaalt een aangepast maximumtarief over uw verbruik tot 1.200 m3 gas en 2.900 KWh elektriciteit. Over alles wat u  daarboven verbruikt betaalt u de marktprijs. Het prijsplafond geldt van 1 januari tot en met 31 december 2023. In november en december 2022 krijgt u 190 euro korting per maand op uw  energierekening.

Tegemoetkoming Energiekosten-regeling (TEK)
Ondernemers die jaarlijks meer dan 5.000 m3 gas of 50.000 kWh elektriciteit verbruiken en bij wie minimaal 12,5 procent van de omzet bestaat uit energiekosten, komen vanaf 1 november 2022 in aanmerking voor de Tegemoetkoming Energiekosten-regeling (TEK). Via deze regeling krijgt u een deel van het bedrag dat u meer bent gaan betalen voor energie teruggestort. Meer over de voorwaarden voor deze TEK regeling vindt u hier.

De TEK-regeling kan waarschijnlijk vanaf het tweede kwartaal van 2023 worden aangevraagd bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Lukt het u niet om de periode tot de eerste aanvraag financieel te overbruggen? Als u voldoet aan de voorwaarden van TEK dan kunt u  belastinguitstel voor uw omzetbelasting en loonheffing aanvragen bij de Belastingdienst. De Belastingdienst maakt de precieze details en voorwaarden hierover later bekend. Wel is al duidelijk dat het verlenen van belastinguitstel gaat om individueel maatwerk.

Op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) vindt u nieuwe en bestaande regelingen die het RVO namens verschillende ministeries uitvoert om de forse stijging van de energierekening van bedrijven deels te compenseren.

 • Hulp bij prijsstijgingen energie: Tegemoetkoming Energiekosten energie-intensief mkb (TEK).De Tegemoetkoming Energiekosten energie-intensief mkb (TEK) biedt een tijdelijke tegemoetkoming voor mkb-ondernemingen waarvan de energiekosten een relatief groot deel uitmaken van de totale kosten. Met behulp van deze tegemoetkoming krijgt het energie-intensieve mkb meer adem om haar bedrijfsmodel toekomstbestendig te maken. TEK is nog niet open, u kunt nog geen aanvraag doen.
 • Hulp met Fiscale regelingen: Huidige fiscale maatregelen blijven bestaan. Ze bieden u fiscaal voordeel bij een investering in duurzame bedrijfsmiddelen. Het gaat om de Energie-investeringsaftrek (EIA) voor ondernemers en MIA en Vamil voor ondernemers.
 • Hulp met financiering: Heeft u krediet nodig maar krijgt u niet eenvoudig een banklening of bankgarantie? Bekijk dan de regelingen Garantie Ondernemingsfinanciering (GO) en Borgstelling MKB-kredieten (BMKB) B.  Ook wordt gewerkt aan een nieuwe regeling: de Borgstelling MKB-Groen. Met deze regeling krijg je een borgstelling tot maximaal 67,5 procent van een krediet dat je aanvraagt om te verduurzamen. Dat betekent dat de overheid garant staat voor maximaal 67,5 procent van je lening. Je kunt daardoor bij de bank meer lenen dan je op basis van je onderpand krijgt. Je gebruikt de BMKB-Groen voor investeringen waarmee je je bedrijfspand of bedrijfsmiddelen verduurzaamt.
 • Hulp met energie besparen: Wilt u energie besparen? Of denkt u erover om schone energie op te wekken? Lees hier welke mogelijkheden u heeft en welke financiële tegemoetkomingen er worden aangeboden.

Er is nog veel in voorbereiding. Zodra er meer bekend is over de concrete invulling van de nieuwe energieregelingen, informeert het RVO u via deze pagina. Ook is het mogelijk om u hier aan te melden om via de mail op te hoogte te worden gehouden.

Belastingdienst publiceert aangepaste maatregelingen voor ondernemers met betalingsproblemen

Het kabinet wil meer doen om ondernemers met tijdelijke betalingsproblemen te ondersteunen. Daarom is per 1 oktober 2022 een aantal structurele aanpassingen ingegaan.

Alle informatie hierover is nu te vinden op de website van de Belastingdienst:

Oriëntatiecarrousel voor werkgevers

Afbeelding Oriëntatiecarrousel Hoe vindt u de juiste werknemers? In bepaalde sectoren is een nijpend tekort aan personeel, terwijl er een overschot is aan werkzoekenden in andere sectoren. Het Leerwerkloket, Avres en het WerkgeversServicepunt hebben de handen ineen geslagen om een match te creëren tussen werknemers en werkgever middels de Oriëntatiecarrousel. Lees op de website wat de Oriëntatiecarrousel is en wat het voor u kan betekenen.

Financiële regelingen voor werkgevers

Stimuleert u als werkgever leren en werken, dan bestaan er verschillende regelingen waar u als werkgever gebruik van kunt maken. Deze leveren vaak aanzienlijke voordelen op. Meer informatie hierover en een actueel overzicht van de financiële regelingen vindt u op de website van het Leerwerkloket.

KVK webinars grip op schulden

Heeft uw bedrijf schulden en krijgt u moeilijk grip op uw financiële situatie? De Kamer van Koophandel organiseert een aantal webinars grip op schulden waarin ondernemers en experts vertellen hoe u schulden kunt aanpakken. Ieder webinar start om 19.00 uur en duurt maximaal een uur. Vanaf 18.50 uur bent u welkom in de online Teams meeting. Tijdens de webinars kunt u in de chat anoniem vragen stellen aan KVK-Adviseurs.  Via deze link vindt u meer informatie over de verschillende webinars en kunt u zich aanmelden.

De belangrijkste wetswijzigingen per 1 juli

Per 1 juli 2022 krijgen ondernemers te maken met nieuwe wetten en regels. Zo gaat de btw op energie omlaag, waarschijnlijk tot het einde van dit jaar. Ook moeten grote bedrijven hun rekeningen aan kleine ondernemers binnen 30 dagen betalen en krijgt u de mogelijkheid het bezoekadres van uw bedrijf af te schermen bij (mogelijke) dreiging. Dit zijn de belangrijkste wetswijzigingen per 1 juli 2022.
Wetswijzigingen voor zzp’ers
Wetswijzigingen voor starters
Wetswijzigingen voor mkb’ers

Werk & Mantelzorg

Eén op de vier werknemers combineert werk met mantelzorgtaken. Werk&Mantelzorg zet zich in voor werkgevers en organisaties die mantelzorgvriendelijk willen werken. Want mantelzorgvriendelijke werkgevers zorgen niet alleen goed voor hun grootste kapitaal: de eigen medewerkers, maar bereiden zich ook voor op de toekomst en de veranderende arbeidsmarkt. Op de website van Werk & Mantelzorg is allerlei informatie te vinden over dit thema voor werkgevers en werknemers. Zo is er een flyer ontwikkeld met een overzicht van verschillende wettelijke verlofregelingen voor werkende mantelzorgers. Cao-afspraken overstijgen de wettelijke regelingen. We hebben ze op een rij gezet. U vindt deze flyer hier.

Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) voor starters aan te vragen

Vanaf dinsdag 7 juni kunnen startende ondernemers de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) aanvragen voor het vierde kwartaal van 2021 en het eerste kwartaal van 2022. De coronasteunregeling voor vaste lasten is bestemd voor startende mkb-ondernemers die hun onderneming tussen  30 juni 2020 en 30 september 2021 hebben ingeschreven bij de Kamer van Koophandel (KVK). Een belangrijk verschil met de reguliere TVL is dat de starterssubsidie meetelt als omzet voor de inkomsten- en omzetbelasting. De subsidie is tot dinsdag 2 augustus 17.00 uur aan te vragen. Meer informatie over deze regeling vindt u hier.

Versoepelingen per 25 februari

Vanaf vrijdag 25 februari gelden deze versoepelingen:

 

 • Alle bedrijven mogen de normale sluitingstijden aan houden.

 

 • De 1,5 meter afstandseis vervalt. Op drukke plekken is het advies om 1,5 meter afstand houden.

 

 • De mondkapjesplicht vervalt, behalve in het openbaar vervoer en op vliegvelden.

 

 • Geen maximale bezoekersnorm meer.

 

 • Het corona toegangsbewijs vervalt bij nachtclubs, discotheken, festivals en evenementen tot 500 bezoekers. Op plekken binnen waar meer dan 500 mensen zonder zitplaats aanwezig zijn geldt een 1G (negatief getest) bewijs.

Om-en bijscholing voor u als zelfstandig ondernemer?

AV werkt door  is een initiatief van het ministerie voor om- en bij scholing van diverse doelgroepen in de AVregio, zo ook voor zelfstandig ondernemers is er budget voor het om- en bij scholen om u markt positie nog meer te verstevigen. Bijvoorbeeld met het in kaart brengen van de financiële situatie van het bedrijf, kan u ook inzage geven welke koers u kunt gaan varen met uw bedrijf. Of wellicht overweegt u om een stap te maken naar een (tijdelijke) baan in een loondienst. AV werkt door kan u ook begeleiden met financiële hulp bijvoorbeeld in de vorm van inkomensondersteuning of een lening voor uw schulden.

 Met deze vragen kunt u een adviesgesprek aanvragen met een van de adviseurs actief binnen AV werkt door. Het gesprek met een adviseur van AV Werkt door is laagdrempelig, informeel, persoonlijk en vindt plaats bij AV Werkt door in het stadhuis van Gorinchem. Er zijn geen kosten verbonden aan dit gesprek. Neem gerust contact op via 06 – 29 355 974 of mail werk@avwerktdoor.nl.

Help werknemers die moeite hebben met lezen, schrijven en computers gebruiken

Ongeveer 1 op de 6 mensen heeft moeite met lezen, schrijven, rekenen en/of het gebruik van computers. De kans is dus groot dat er ook in uw organisatie werknemers zijn voor wie dat geldt. Dit heeft impact op hun dagelijks leven, maar zeker op hun werk. Zo kan het zijn dat een medewerker belangrijke informatie uit zijn of haar arbeidsvoorwaarden mist. Of dat het invoeren van urenregistratie lastig gaat. U kunt als werkgever deze werknemers helpen. De overheid stelt hiervoor subsidie beschikbaar. Via deze weg vertellen wij u daar meer over.

Landelijk 2,9 miljoen subsidie
Vanaf 1 januari a.s. is het voor werkgevers mogelijk subsidie aan te vragen voor het verbeteren van basisvaardigheden voor laaggeletterde werknemers. Het gaat om het verbeteren van vaardigheden op het gebied van taal, rekenen en digitale vaardigheden. In 2022 is daar in totaal 2,9 miljoen euro voor beschikbaar onder de naam ‘Tel mee met taal’. De aanvraagperiode voor de subsidie loopt van 1 januari tot en met 28 februari 2022. Dat is een korte periode. Daarom informeren wij u hier alvast over.

 

Minimale investering
Als u gebruik maakt van deze subsidie dekt u ongeveer 60% tot 80% van de kosten die u hiervoor maakt. De overige kosten kunt u opvoeren als social return invulling. Avres kan u eventueel helpen bij het aanvragen van de subsidie. U kunt dus als werkgever meehelpen aan het vergroten van deze vaardigheden van uw werknemers, zonder dat het u veel kost.

 

Wat levert het op?
Door het aanpakken van laaggeletterdheid functioneren werknemers beter op het werk en maken ze minder fouten. Werkstress en ziekteverzuim gaan omlaag. Werknemers krijgen meer zelfvertrouwen en kunnen zelfstandiger werken.

 

Meer over laaggeletterdheid
Laaggeletterdheid is niet hetzelfde als analfabetisme. Laaggeletterde mensen kunnen wel lezen en schrijven, maar beheersen deze vaardigheden niet goed genoeg. In Nederland gaan we uit van eindniveau vmbo of niveau mbo-2/3 om zelfstandig mee te kunnen draaien in de samenleving. Laaggeletterde mensen beheersen dat niveau niet. Zo kan het zijn dat zij bijvoorbeeld moeite hebben met het invullen van formulieren, financiële administratie, lezen van bijsluiters/handleidingen, solliciteren of het gebruik van een smartphone/computer. Het kan zijn dat dit jarenlang nauwelijks problemen oplevert… tot er veranderingen plaatsvinden in bijvoorbeeld de werkomgeving of de thuissituatie.

 

Laaggeletterd op het werk
Jobcoaches bij Avres zien regelmatig wat de impact is van laaggeletterdheid op het werk. Dat varieert  van het niet kunnen lezen van het (digitale) personeelsdossier tot het niet durven stellen van vragen over de inhoud van het werk. In sommige branches komt laaggeletterdheid bovengemiddeld veel voor: In de schoonmaak, bouw en industrie gaat om gemiddeld 40% van de werknemers. (
Bron)

 

Meer over Tel mee met Taal
U kunt meer lezen over de subsidie op de website
Tel mee met taal. Hier vindt u ook enkele praktijkvoorbeelden, zoals: Familiebedrijf Van ’t Hek biedt werknemers taalles aan.
Wilt u met ons in gesprek over wat u kunt doen voor uw werknemers met deze subsidie? Stuur dan een email met uw contactgegevens naar: yinkwantang@lezenenschrijven.nl  Dan nemen wij contact met u op.

 Meer weten? Kijk op de link voor meer informatie:  www.telmeemettaal.nl/subsidie/werkgevers.

 

 

 

Nederland in de lockdown tot voorlopig 14 januari 2022

De opmars van de omikronvariant leidt nog dit jaar tot een stijging van het aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen en op de IC’s. Dat is sneller dan verwacht. Daarom heeft het kabinet besloten dat Nederland per zondag 19 december tot en met in ieder geval vrijdag 14 januari 2022 in lockdown gaat. De belangrijkste maatregelen voor ondernemers op een rij:

 • Alle horeca is gesloten, bestellen en afhalen is mogelijk.
 • Alle niet-essentiële winkels zijn gesloten. Bestellen, afhalen en retourneren (‘click&collect’) is mogelijk.
 • Essentiële winkels, zoals supermarkten en drogisterijen, zijn open tot 20.00 uur. Hier geldt een mondkapjesplicht en een maximum van 1 bezoeker per 5m2 meter.
 • Uitgezonderde dienstverlening zoals tankstations, apotheken, bibliotheken, rijscholen, de notaris of advocaat zijn open.
 • Alle niet-medische contactberoepen, zoals kappers en schoonheidsspecialisten, zijn dicht.

Meer informatie over coronamaatregelen en winkels vindt u hier.

Joost van Gent ook uw adviseur binnen de AVregio

Graag stel ik mijzelf aan u voor: ik ben Joost van Gent, werkzaam als uw adviseur bij het werkgeversservicepunt AVregio voor de regio Vijfheerenlanden samen met mijn collega Bas van Peer van Avres. Ik heb ruim 13 jaar ervaring in de arbeidsbemiddeling en de laatste periode kenmerkt zich door een ongekende krapte op de arbeidsmarkt. Daar heeft u als werkgever ook dagelijks mee te maken.

Hoe gaat u als werkgever om met deze krapte? Welke strategie zet u in om toch aan vakkundig personeel te komen? Samen met u ga ik graag de uitdaging aan in uw zoektocht naar goed personeel. Want goed personeel is een voorwaarde voor succes.

Het werkgeverservicepunt AVregio is een samenwerking tussen de gemeenten Molenlanden, Gorinchem en Vijfheerenlanden en het UWV. Wij zijn een betrouwbare partner voor werkgevers bij de werving en selectie van personeel. Daarbij zetten wij onze grondige kennis van de arbeidsmarkt in en brengen gemotiveerd personeel en bedrijven bij elkaar.

U kunt bij het werkgeverservicepunt terecht voor advies, kennis, informatie en ondersteuning op het gebied van werving & selectie. Wij komen dan ook graag bij u langs om uw personeelsbehoefte te inventariseren en met u te bespreken op welke wijze de werving & selectie procedure het beste ingezet kan worden. Diverse wervingscampagnes, zoals speeddates met werkzoekenden of deelname aan banenmarkten gericht op specifieke beroepen of branche(s), behoren daarbij tot de opties. Daarnaast bieden wij ook diverse subsidies en opleidingsmogelijkheden die kunnen bijdragen aan het uiteindelijke resultaat van uw zoektocht. Onze adviseurs staan u graag te woord en zijn bereikbaar via 0183 – 701750.

Voor een compleet overzicht van onze diensten verwijs ik u graag door naar onze website: WerkgeversServicepunt AVregio (wspavregio.nl)

U kunt ook direct contact opnemen met mij:

Joost van Gent

06-21854306

Joost.vangent@uwv.nl

 

Uitbreiding steun na nieuwe coronamaatregelen per 28 november 2021:

Uitbreiding steun na nieuwe coronamaatregelen per 28 november 2021:
De nieuwe coronamaatregelen vragen veel van ondernemers. Om getroffen ondernemers te steunen, breidt het kabinet het steunpakket voor het vierde kwartaal van 2021 uit. Zo keert de loonsubsidie NOW terug en verhoogt het kabinet de Tegemoetkoming Vaste Lasten.

 

NOW
Ondernemers die tenminste 20 procent omzetverlies hebben door de coronamaatregelen kunnen voor de maanden november en december de NOW 5 aanvragen. Dat geldt dus ook voor de huidige periode met beperkingen. Met deze regeling kunnen ze hun personeel doorbetalen en medewerkers behouden. De NOW 5 vergoedt net als de eerdere regelingen ook de salarissen van medewerkers met een flexibel contract.De NOW 5 kent grotendeels dezelfde voorwaarden als NOW 4. Zo is het vergoedingstarief opnieuw 85 procent. De referentiemaand voor de loonsom is september 2021. Het streven is dat werkgevers nog in december een subsidieaanvraag kunnen doen. Startende ondernemers die uiterlijk 30 september 2021 zijn begonnen kunnen een voorschot aanvragen voor de NOW 5-subsidie. Meer informatie vindt u hier.

 

Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL
Voor het vierde kwartaal van dit jaar verhoogt het kabinet het subsidiepercentage van de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) van 85% naar 100%. Ondernemers kunnen gebruikmaken van de TVL als zij meer dan 30% omzetverlies lijden ten opzichte van het vierde kwartaal van 2019 of het eerste kwartaal van 2020. Het maximale subsidiebedrag dat een mkb-onderneming kan ontvangen wordt 550.000 euro en 600.000 euro voor niet-mkb-ondernemingen.
De regeling wordt uitgevoerd door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). TVL Q4 2021 opent naar verwachting begin december. Op deze pagina vindt u meer informatie en kunt u aanmelden voor een update per e-mail.
De eerder aangekondigde regeling Vaste Lasten Nachtsluiting horeca (VLN) wordt vervangen door de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL).

 

Belastingmaatregelen
Het belastinguitstel voor ondernemers wordt verlengd tot eind dit jaar. Ondernemers die nooit eerder om uitstel hebben gevraagd of alle schulden al hebben afgelost, kunnen dit alsnog aanvragen. De kwartaalaangiftes over eind 2021 die normaliter in januari 2022 worden betaald vallen ook onder het uitstel.De invorderingsrente, een prikkel om belastingschulden op tijd te betalen, blijft nog een half jaar langer op bijna nul (0,01%). Daarna gaat de rente stapsgewijs naar het oude niveau van 4%. Dit betekent dat op 1 juli 2022 het percentage invorderingsrente naar 1% gaat en op 1 januari 2023 naar 2%, om vervolgens in twee stappen uit te komen op 4% op 1 januari 2024.

 

Culturele en creatieve sector
Het kabinet maakt 68 miljoen euro vrij voor een specifiek steunpakket om de culturele sector te ondersteunen tot het eind van het jaar. Deze middelen behelzen een voortzetting van de eerdere specifieke steun: ondersteuning voor de BIS- en Erfgoedwetinstellingen en de meerjarig gefinancierde instellingen bij de Rijkscultuurfondsen, en ondersteuning voor makers via onder andere de rijkscultuurfondsen. De suppletieregeling bij het Fonds Podiumkunsten, die de capaciteitsbeperking in instellingen compenseert, wordt aangepast naar 85% van de kaarten.

 

Landbouwregeling voor ongedekte vaste kosten
Voor landbouwbedrijven blijft de regeling Ongedekte Vaste Kosten (OVK) beschikbaar, zodat zij op evenveel steun kunnen rekenen als niet-landbouwbedrijven. Meer informatie over deze regeling vindt u hier.

 

Ondersteuning bij evenementen
Vanwege de snelle toename van besmettingen en ziekenhuisopnames zijn ook de regels voor evenementen aangescherpt. Zo zijn de openingstijden van evenementen van 05.00 tot 17.00 uur, moeten alle bezoekers aan een evenement van 13 jaar en ouder verplicht een coronatoegangsbewijs laten zien, is een mondkapje verplicht bij verplaatsing (alleen bij een evenement binnen) en is het verplicht om 1,5 meter afstand te houden van elkaar. Meer informatie vindt u hier.De Tijdelijke regeling subsidie evenementen Covid-19 (TRSEC) is bedoeld voor professionele organisatoren van evenementen zoals festivals, concerten, sportevenementen en zakelijke evenementen. Met deze regeling staat het Rijk garant voor de gemaakte kosten, wanneer een evenement niet door gaat als gevolg van de dan geldende coronamaatregelen. Aanvragen kan bij RVO.
Voor evenementen die niet in aanmerking komen voor de Tijdelijke regeling subsidie evenementen Covid-19 (TRSEC) komt er een aanvullende regeling: de Aanvullende Tegemoetkoming Evenementen (ATE). De regeling gaat gelden voor evenementen die tussen 10 juli en 31 december 2021 zijn verboden door de Rijksoverheid. Naar verwachting treedt deze tegemoetkoming begin 2022 in werking. De subsidieregeling en voorwaarden worden op dit moment uitgewerkt.

 

Nieuwe coronamaatregelen per 28 november

Het aantal coronabesmettingen is nog nooit zo hoog geweest als in de laatste weken. In het hele land is de toegang tot de zorg in gevaar. Er wordt op korte termijn geen daling verwacht in de besmettingscijfers en ziekenhuisopnames. Daarom grijpt het kabinet in, met strengere maatregelen. Om zo het aantal coronabesmettingen terug te dringen en verdere overbelasting van de zorg te voorkomen. De maatregelen zijn erop gericht om het aantal contactmomenten per dag sterk te verminderen. Deze maatregelen gelden in ieder geval tot 19 december 2021. De situatie wordt op dinsdag 14 december 2021 opnieuw beoordeeld.

Maatregelen en dringende adviezen:

 • Voor iedereen geldt: blijf zoveel mogelijk thuis.
 • Er geldt een sluitingstijd voor alle locaties en evenementen tussen 17.00 en 05.00 uur.
 • 1,5 meter afstand is verplicht voor alle volwassen vanaf 18 jaar.
 • Essentiele winkels zoals supermarkten en drogisterijen, blijven open tot 20.00 uur.
 • Essentiele dienstverlening zoals de notaris of advocaat, hypotheekadviseur en medische contactberoepen houden normale openingstijden.
 • Amateursport (wedstrijden en trainingen) is tussen 17.00 en 05.00 uur niet meer toegestaan. Topsporters (trainen en wedstrijden spelen) en professionele kunst en cultuur beoefening mag wel na 17.00 uur. Zonder publiek.
 • 1,5 meter afstand en een mondkapje wordt verplicht op alle plaatsen waar een vaste zitplaats geldt. Zoals in de horeca, in bioscopen en theaters. Dit heeft effect op het aantal bezoekers. Er kunnen minder mensen binnen zijn.
 • 1,5 meter afstand en een mondkapje wordt verplicht op doorstroomlocaties, bijvoorbeeld op beurzen. Dit heeft effect op het aantal bezoekers. Er kunnen minder mensen worden toegelaten.
 • Het thuiswerkadvies wordt aangescherpt naar ‘Werk thuis. Kan dat niet: houd op het werk altijd 1,5 meter afstand.

Avres tekent voor samenwerking met de Albert Heijn.

 

Speciaal reisde Amanda van der Swart op maandag de 22e af van het hoofdkantoor van Albert Heijn in Zaandam naar Meerkerk. Hier ondertekende ze samen met onze directeur Patrick van Uitert de samenwerking met WSP-AV. Albert Heijn wil graag op een duurzame manier werk bieden aan mensen met een arbeidsbeperking binnen de gemeenten Vijfheerenlanden, Gorinchem en Molenlanden.

Dat doet de supermarktketen graag in alle vestigingen op een zelfde manier. Daarom hebben Albert Heijn en het Werkgeversservicepunt AVregio (WSP-AV) de belangrijkste uitgangspunten voor samenwerking in deze intentieverklaring opgenomen.

Albert Heijn biedt perspectief

“We richten ons daarbij niet alleen op de beperking, maar juist op wat mensen wel kunnen. We bieden perspectief, een leeromgeving en het gevoel erbij te horen,” zei Amanda van der Swart. “WSP-AV is de partij om deze kandidaten te werven en selecteren voor ons.”

Afspraken over werving en begeleiding

De werkafspraken betreffen het werven, selecteren en plaatsen van mensen, die in het bezit van een doelgroepverklaring. Om deze mensen de juiste begeleiding te bieden, spreken Albert Heijn en het WSP af dat ze per kandidaat beoordelen hoe ze de begeleiding vormgeven en wat daarbij de rol is van Albert Heijn en wat Avres of UWV oppakt. Uitgangspunt is hierbij dat de kandidaat centraal staat. De opgeleide jobcoaches van Albert Heijn zijn ervaren Albert Heijn medewerkers. Zij hebben veel kennis van de regio, de winkels, de beschikbare vacatures en het werken in de winkel. Zij zijn dus uitstekend in staat om de kandidaten op de werkvloer in te werken en te begeleiden.

Albert Heijn als voorbeeld

Patrick Uitert wil graag dat de Albert Heijn een voorbeeld zal zijn voor werkgevers binnen de AV regio om meer kandidaten aan te nemen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. “Daar heb je als werkgever in deze krappe arbeidsmarkt zelf ook veel aan!”

Meer weten hoe u kandidaten met een afstand tot de arbeidsmarkt kunt inzetten? Bel uw accountmanager Stijn Schuller > via 0183 – 751750 

 

 

Mis het ondernemersontbijt niet op 19 november in Molenlanden.

Beste ondernemers,

Ondernemers zijn van grote waarde binnen de AV. En ondanks de vele uitdagingen in deze tijd, stropen jullie steeds weer de mouwen op en zoeken jullie naar creatieve manieren om te blijven ondernemen.

Als dank voor jullie ondernemerschap organiseert de gemeente Molenlanden op 19 november aanstaande weer een ondernemersontbijt. Een ochtend die in het teken staat van ontmoeting, ervaringen uitwisselen en inspiratie opdoen.

Er zijn weer veel interessante workshops dus meld je snel aan op: www.molenlanden.nl/ondernemersontbijt

Kun je niet aanwezig zijn? Meld je dan, via bovenstaande link, aan voor het speciale online programma vanaf 9:00 uur. Je ontvangt dan via e-mail meer informatie.

We kijken er naar uit jullie te ontmoeten!

Met vriendelijke groet,

 

Louisa Broens

Mede namens wethouder Teunis Jacob Slob,

Accountmanager Bedrijven

Vakteam Economie & Toerisme

Gemeente Molenlanden

T 06 46884538

W www.molenlanden.nl

Tip voor social return invulling: Subsidie voor werknemers

Help werknemers die moeite hebben met lezen, schrijven en computers gebruiken

Ongeveer 1 op de 6 mensen heeft moeite met lezen, schrijven, rekenen en/of het gebruik van computers. De kans is dus groot dat er ook in uw organisatie werknemers zijn voor wie dat geldt. Dit heeft impact op hun dagelijks leven, maar zeker op hun werk. Zo kan het zijn dat een medewerker belangrijke informatie uit zijn of haar arbeidsvoorwaarden mist. Of dat het invoeren van urenregistratie lastig gaat. U kunt als werkgever deze werknemers helpen. De overheid stelt hiervoor subsidie beschikbaar. Via deze weg vertellen wij u daar meer over.

Landelijk 2,9 miljoen subsidie
Vanaf 1 januari a.s. is het voor werkgevers mogelijk subsidie aan te vragen voor het verbeteren van basisvaardigheden voor laaggeletterde werknemers. Het gaat om het verbeteren van vaardigheden op het gebied van taal, rekenen en digitale vaardigheden. In 2022 is daar in totaal 2,9 miljoen euro voor beschikbaar onder de naam ‘Tel mee met taal’. De aanvraagperiode voor de subsidie loopt van 1 januari tot en met 28 februari 2022. Dat is een korte periode. Daarom informeren wij u hier alvast over.

Minimale investering
Als u gebruik maakt van deze subsidie dekt u ongeveer 60% tot 80% van de kosten die u hiervoor maakt. De overige kosten kunt u opvoeren als social return invulling. Avres kan u eventueel helpen bij het aanvragen van de subsidie. U kunt dus als werkgever meehelpen aan het vergroten van deze vaardigheden van uw werknemers, zonder dat het u veel kost.

Wat levert het op?
Door het aanpakken van laaggeletterdheid functioneren werknemers beter op het werk en maken ze minder fouten. Werkstress en ziekteverzuim gaan omlaag. Werknemers krijgen meer zelfvertrouwen en kunnen zelfstandiger werken.

Meer over laaggeletterdheid
Laaggeletterdheid is niet hetzelfde als analfabetisme. Laaggeletterde mensen kunnen wel lezen en schrijven, maar beheersen deze vaardigheden niet goed genoeg. In Nederland gaan we uit van eindniveau vmbo of niveau mbo-2/3 om zelfstandig mee te kunnen draaien in de samenleving. Laaggeletterde mensen beheersen dat niveau niet. Zo kan het zijn dat zij bijvoorbeeld moeite hebben met het invullen van formulieren, financiële administratie, lezen van bijsluiters/handleidingen, solliciteren of het gebruik van een smartphone/computer. Het kan zijn dat dit jarenlang nauwelijks problemen oplevert… tot er veranderingen plaatsvinden in bijvoorbeeld de werkomgeving of de thuissituatie.

Laaggeletterd op het werk
Jobcoaches bij Avres zien regelmatig wat de impact is van laaggeletterdheid op het werk. Dat varieert  van het niet kunnen lezen van het (digitale) personeelsdossier tot het niet durven stellen van vragen over de inhoud van het werk. In sommige branches komt laaggeletterdheid bovengemiddeld veel voor: In de schoonmaak, bouw en industrie gaat om gemiddeld 40% van de werknemers. (
Bron)

Meer over Tel mee met Taal
U kunt meer lezen over de subsidie op de website
Tel mee met taal. Hier vindt u ook enkele praktijkvoorbeelden, zoals: Familiebedrijf Van ’t Hek biedt werknemers taalles aan.
Wilt u met ons in gesprek over wat u kunt doen voor uw werknemers met deze subsidie? Neem dan contact op met Jacqueline Koolhaas van AdviespuntSR via 0183 – 650200.

 

Taalbarrière doorbreken, nu met subsidie voor werkgevers!

Help werknemers die moeite hebben met lezen, schrijven en computers gebruiken

Ongeveer 1 op de 6 mensen heeft moeite met lezen, schrijven, rekenen en/of het gebruik van computers. De kans is dus groot dat er ook in uw organisatie werknemers zijn voor wie dat geldt. Dit heeft impact op hun dagelijks leven, maar zeker op hun werk. Zo kan het zijn dat een medewerker belangrijke informatie uit zijn of haar arbeidsvoorwaarden mist. Of dat het invoeren van urenregistratie lastig gaat. U kunt als werkgever deze werknemers helpen. De overheid stelt hiervoor subsidie beschikbaar. In deze brief vertellen wij u daar meer over.

Landelijk 2,9 miljoen subsidie

Vanaf 1 januari 2022. is het voor werkgevers mogelijk subsidie aan te vragen voor het verbeteren van basisvaardigheden voor laaggeletterde werknemers. Het gaat om het verbeteren van vaardigheden op het gebied van taal, rekenen en digitale vaardigheden. In 2022 is daar in totaal 2,9 miljoen euro voor beschikbaar onder de naam ‘Tel mee met taal’. De aanvraagperiode voor de subsidie loopt van 1 januari tot en met 28 februari 2022. Dat is een korte periode. Daarom informeren wij u hier alvast over.

Minimale investering

Als u gebruik maakt van deze subsidie dekt u ongeveer 60% tot 80% van de kosten die u hiervoor maakt. De overige kosten kunt u opvoeren als social return invulling. Avres kan u eventueel helpen bij het aanvragen van de subsidie. U kunt dus als werkgever meehelpen aan het vergroten van deze vaardigheden van uw werknemers, zonder dat het u veel kost.

Wat levert het op?

Door het aanpakken van laaggeletterdheid functioneren werknemers beter op het werk en maken ze minder fouten. Werkstress en ziekteverzuim gaan omlaag. Werknemers krijgen meer zelfvertrouwen en kunnen zelfstandiger werken.

Meer over laaggeletterdheid

Laaggeletterdheid is niet hetzelfde als analfabetisme. Laaggeletterde mensen kunnen wel lezen en schrijven, maar beheersen deze vaardigheden niet goed genoeg. In Nederland gaan we uit van eindniveau vmbo of niveau mbo-2/3 om zelfstandig mee te kunnen draaien in de samenleving. Laaggeletterde mensen beheersen dat niveau niet. Zo kan het zijn dat ze bijvoorbeeld moeite hebben met het invullen van formulieren, financiële administratie, lezen van bijsluiters/handleidingen, solliciteren of het gebruik van een smartphone/computer. Het kan zijn dat dit jarenlang nauwelijks problemen oplevert… tot er veranderingen plaatsvinden in bijvoorbeeld de werkomgeving of de thuissituatie.

Laaggeletterd op het werk

Jobcoaches bij Avres zien regelmatig wat de impact is van laaggeletterdheid op het werk. Dat varieert van het niet kunnen lezen van het (digitale) personeelsdossier tot het niet durven stellen van vragen over de inhoud van het werk. In sommige branches komt laaggeletterdheid bovengemiddeld veel voor: In de schoonmaak, bouw en industrie gaat om gemiddeld 40% van de werknemers. (Bron)

Meer over Tel mee met Taal

U kunt meer lezen over de subsidie op de website Tel mee met taal. Hier vindt u ook enkele praktijkvoorbeelden, zoals: Familiebedrijf Van ’t Hek biedt werknemers taalles aan. Wilt u met ons in gesprek over wat u kunt doen voor uw werknemers met deze subsidie? Stuur dan een email met uw contactgegevens naar: info@avres.nl. Dan nemen wij contact met u op.