Avres tekent voor samenwerking met de Albert Heijn.

 

Speciaal reisde Amanda van der Swart op maandag de 22e af van het hoofdkantoor van Albert Heijn in Zaandam naar Meerkerk. Hier ondertekende ze samen met onze directeur Patrick van Uitert de samenwerking met WSP-AV. Albert Heijn wil graag op een duurzame manier werk bieden aan mensen met een arbeidsbeperking binnen de gemeenten Vijfheerenlanden, Gorinchem en Molenlanden.

Dat doet de supermarktketen graag in alle vestigingen op een zelfde manier. Daarom hebben Albert Heijn en het Werkgeversservicepunt AVregio (WSP-AV) de belangrijkste uitgangspunten voor samenwerking in deze intentieverklaring opgenomen.

Albert Heijn biedt perspectief

“We richten ons daarbij niet alleen op de beperking, maar juist op wat mensen wel kunnen. We bieden perspectief, een leeromgeving en het gevoel erbij te horen,” zei Amanda van der Swart. “WSP-AV is de partij om deze kandidaten te werven en selecteren voor ons.”

Afspraken over werving en begeleiding

De werkafspraken betreffen het werven, selecteren en plaatsen van mensen, die in het bezit van een doelgroepverklaring. Om deze mensen de juiste begeleiding te bieden, spreken Albert Heijn en het WSP af dat ze per kandidaat beoordelen hoe ze de begeleiding vormgeven en wat daarbij de rol is van Albert Heijn en wat Avres of UWV oppakt. Uitgangspunt is hierbij dat de kandidaat centraal staat. De opgeleide jobcoaches van Albert Heijn zijn ervaren Albert Heijn medewerkers. Zij hebben veel kennis van de regio, de winkels, de beschikbare vacatures en het werken in de winkel. Zij zijn dus uitstekend in staat om de kandidaten op de werkvloer in te werken en te begeleiden.

Albert Heijn als voorbeeld

Patrick Uitert wil graag dat de Albert Heijn een voorbeeld zal zijn voor werkgevers binnen de AV regio om meer kandidaten aan te nemen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. “Daar heb je als werkgever in deze krappe arbeidsmarkt zelf ook veel aan!”

Meer weten hoe u kandidaten met een afstand tot de arbeidsmarkt kunt inzetten? Bel uw accountmanager Stijn Schuller > via 0183 – 751750 

 

 

Mis het ondernemersontbijt niet op 19 november in Molenlanden.

Beste ondernemers,

Ondernemers zijn van grote waarde binnen de AV. En ondanks de vele uitdagingen in deze tijd, stropen jullie steeds weer de mouwen op en zoeken jullie naar creatieve manieren om te blijven ondernemen.

Als dank voor jullie ondernemerschap organiseert de gemeente Molenlanden op 19 november aanstaande weer een ondernemersontbijt. Een ochtend die in het teken staat van ontmoeting, ervaringen uitwisselen en inspiratie opdoen.

Er zijn weer veel interessante workshops dus meld je snel aan op: www.molenlanden.nl/ondernemersontbijt

Kun je niet aanwezig zijn? Meld je dan, via bovenstaande link, aan voor het speciale online programma vanaf 9:00 uur. Je ontvangt dan via e-mail meer informatie.

We kijken er naar uit jullie te ontmoeten!

Met vriendelijke groet,

 

Louisa Broens

Mede namens wethouder Teunis Jacob Slob,

Accountmanager Bedrijven

Vakteam Economie & Toerisme

Gemeente Molenlanden

T 06 46884538

W www.molenlanden.nl

Tip voor social return invulling: Subsidie voor werknemers

Help werknemers die moeite hebben met lezen, schrijven en computers gebruiken

Ongeveer 1 op de 6 mensen heeft moeite met lezen, schrijven, rekenen en/of het gebruik van computers. De kans is dus groot dat er ook in uw organisatie werknemers zijn voor wie dat geldt. Dit heeft impact op hun dagelijks leven, maar zeker op hun werk. Zo kan het zijn dat een medewerker belangrijke informatie uit zijn of haar arbeidsvoorwaarden mist. Of dat het invoeren van urenregistratie lastig gaat. U kunt als werkgever deze werknemers helpen. De overheid stelt hiervoor subsidie beschikbaar. Via deze weg vertellen wij u daar meer over.

Landelijk 2,9 miljoen subsidie
Vanaf 1 januari a.s. is het voor werkgevers mogelijk subsidie aan te vragen voor het verbeteren van basisvaardigheden voor laaggeletterde werknemers. Het gaat om het verbeteren van vaardigheden op het gebied van taal, rekenen en digitale vaardigheden. In 2022 is daar in totaal 2,9 miljoen euro voor beschikbaar onder de naam ‘Tel mee met taal’. De aanvraagperiode voor de subsidie loopt van 1 januari tot en met 28 februari 2022. Dat is een korte periode. Daarom informeren wij u hier alvast over.

Minimale investering
Als u gebruik maakt van deze subsidie dekt u ongeveer 60% tot 80% van de kosten die u hiervoor maakt. De overige kosten kunt u opvoeren als social return invulling. Avres kan u eventueel helpen bij het aanvragen van de subsidie. U kunt dus als werkgever meehelpen aan het vergroten van deze vaardigheden van uw werknemers, zonder dat het u veel kost.

Wat levert het op?
Door het aanpakken van laaggeletterdheid functioneren werknemers beter op het werk en maken ze minder fouten. Werkstress en ziekteverzuim gaan omlaag. Werknemers krijgen meer zelfvertrouwen en kunnen zelfstandiger werken.

Meer over laaggeletterdheid
Laaggeletterdheid is niet hetzelfde als analfabetisme. Laaggeletterde mensen kunnen wel lezen en schrijven, maar beheersen deze vaardigheden niet goed genoeg. In Nederland gaan we uit van eindniveau vmbo of niveau mbo-2/3 om zelfstandig mee te kunnen draaien in de samenleving. Laaggeletterde mensen beheersen dat niveau niet. Zo kan het zijn dat zij bijvoorbeeld moeite hebben met het invullen van formulieren, financiële administratie, lezen van bijsluiters/handleidingen, solliciteren of het gebruik van een smartphone/computer. Het kan zijn dat dit jarenlang nauwelijks problemen oplevert… tot er veranderingen plaatsvinden in bijvoorbeeld de werkomgeving of de thuissituatie.

Laaggeletterd op het werk
Jobcoaches bij Avres zien regelmatig wat de impact is van laaggeletterdheid op het werk. Dat varieert  van het niet kunnen lezen van het (digitale) personeelsdossier tot het niet durven stellen van vragen over de inhoud van het werk. In sommige branches komt laaggeletterdheid bovengemiddeld veel voor: In de schoonmaak, bouw en industrie gaat om gemiddeld 40% van de werknemers. (
Bron)

Meer over Tel mee met Taal
U kunt meer lezen over de subsidie op de website
Tel mee met taal. Hier vindt u ook enkele praktijkvoorbeelden, zoals: Familiebedrijf Van ’t Hek biedt werknemers taalles aan.
Wilt u met ons in gesprek over wat u kunt doen voor uw werknemers met deze subsidie? Neem dan contact op met Jacqueline Koolhaas van AdviespuntSR via 0183 – 650200.

 

Taalbarrière doorbreken, nu met subsidie voor werkgevers!

Help werknemers die moeite hebben met lezen, schrijven en computers gebruiken

Ongeveer 1 op de 6 mensen heeft moeite met lezen, schrijven, rekenen en/of het gebruik van computers. De kans is dus groot dat er ook in uw organisatie werknemers zijn voor wie dat geldt. Dit heeft impact op hun dagelijks leven, maar zeker op hun werk. Zo kan het zijn dat een medewerker belangrijke informatie uit zijn of haar arbeidsvoorwaarden mist. Of dat het invoeren van urenregistratie lastig gaat. U kunt als werkgever deze werknemers helpen. De overheid stelt hiervoor subsidie beschikbaar. In deze brief vertellen wij u daar meer over.

Landelijk 2,9 miljoen subsidie

Vanaf 1 januari 2022. is het voor werkgevers mogelijk subsidie aan te vragen voor het verbeteren van basisvaardigheden voor laaggeletterde werknemers. Het gaat om het verbeteren van vaardigheden op het gebied van taal, rekenen en digitale vaardigheden. In 2022 is daar in totaal 2,9 miljoen euro voor beschikbaar onder de naam ‘Tel mee met taal’. De aanvraagperiode voor de subsidie loopt van 1 januari tot en met 28 februari 2022. Dat is een korte periode. Daarom informeren wij u hier alvast over.

Minimale investering

Als u gebruik maakt van deze subsidie dekt u ongeveer 60% tot 80% van de kosten die u hiervoor maakt. De overige kosten kunt u opvoeren als social return invulling. Avres kan u eventueel helpen bij het aanvragen van de subsidie. U kunt dus als werkgever meehelpen aan het vergroten van deze vaardigheden van uw werknemers, zonder dat het u veel kost.

Wat levert het op?

Door het aanpakken van laaggeletterdheid functioneren werknemers beter op het werk en maken ze minder fouten. Werkstress en ziekteverzuim gaan omlaag. Werknemers krijgen meer zelfvertrouwen en kunnen zelfstandiger werken.

Meer over laaggeletterdheid

Laaggeletterdheid is niet hetzelfde als analfabetisme. Laaggeletterde mensen kunnen wel lezen en schrijven, maar beheersen deze vaardigheden niet goed genoeg. In Nederland gaan we uit van eindniveau vmbo of niveau mbo-2/3 om zelfstandig mee te kunnen draaien in de samenleving. Laaggeletterde mensen beheersen dat niveau niet. Zo kan het zijn dat ze bijvoorbeeld moeite hebben met het invullen van formulieren, financiële administratie, lezen van bijsluiters/handleidingen, solliciteren of het gebruik van een smartphone/computer. Het kan zijn dat dit jarenlang nauwelijks problemen oplevert… tot er veranderingen plaatsvinden in bijvoorbeeld de werkomgeving of de thuissituatie.

Laaggeletterd op het werk

Jobcoaches bij Avres zien regelmatig wat de impact is van laaggeletterdheid op het werk. Dat varieert van het niet kunnen lezen van het (digitale) personeelsdossier tot het niet durven stellen van vragen over de inhoud van het werk. In sommige branches komt laaggeletterdheid bovengemiddeld veel voor: In de schoonmaak, bouw en industrie gaat om gemiddeld 40% van de werknemers. (Bron)

Meer over Tel mee met Taal

U kunt meer lezen over de subsidie op de website Tel mee met taal. Hier vindt u ook enkele praktijkvoorbeelden, zoals: Familiebedrijf Van ’t Hek biedt werknemers taalles aan. Wilt u met ons in gesprek over wat u kunt doen voor uw werknemers met deze subsidie? Stuur dan een email met uw contactgegevens naar: info@avres.nl. Dan nemen wij contact met u op.

Introductie van de Oriëntatiecarrousel voor bedrijven met een Social Return verplichting.

Het Leerwerkloket heeft iets nieuws, en dat is goed nieuws voor jullie!

 De laatste tijd zijn we druk bezig geweest met het ontwikkelen en opzetten van ‘De Oriëntatiecarrousel’, een instrument dat mensen gaat helpen zich te oriënteren op de arbeidsmarkt en hopelijk gaat helpen de mismatch op de arbeidsmarkt te verkleinen. Aan de ene kant zitten er nog best veel mensen zonder werk terwijl werkgevers aan de andere kant met hun handen in het haar zitten omdat ze hun openstaande vacatures maar niet vervuld krijgen.

De Oriëntatiecarrousel biedt kandidaten de mogelijkheid om kennis te maken met nieuwe bedrijven, beroepen & sectoren. Door middel van bedrijfsfilmpjes, rondleidingen en snuffelstages. Zo kunnen ze zich laten zien als talentvolle nieuwe werknemers en kunnen er verrassende matches ontstaan! Mogelijk met een arbeidsovereenkomst als gevolg! Zie de bijgevoegde PowerPoint presentatie (voor kandidaten) voor meer info over de verschillende mogelijkheden die de Oriëntatiecarrousel biedt!

Deze informatie is ook te vinden op onze website: https://regioav.leerwerkloket.nl/regionaal-nieuws/draai-jij-mee-de-orientatiecarrousel  

We zijn pas begonnen dus het aanbod van deelnemende bedrijven is nog niet oneindig, maar we hebben al een flink aantal enthousiaste reacties gehad vanuit uiteenlopende sectoren, denk aan: Zorg & Welzijn, Logistiek, Bouw, Techniek, HRM en ICT. Het is natuurlijk de bedoeling dat dit aanbod gaat groeien dus hang het gerust aan de grote klok. In de andere bijlages vind je de PowerPoint presentatie (voor werkgevers) en een inschrijfformulier voor werkgevers (of https://regioav.leerwerkloket.nl/aan-de-slag/de-orientatiecarrousel-voor-werkgevers ), stuur die gerust door binnen jullie organisatie en netwerk! Ook voor bedrijven met een Social Return verplichting is de Oriëntatiecarrousel interessant, de verschillende producten zijn namelijk af te schrijven van de SR-verplichting, zie de bijgevoegde PowerPoint presentatie (SR).

 Heb je geïnteresseerde kandidaten of ben je geïnteresseerd om als bedrijf mee te doen aan de Oriëntatiecarrousel?

Laat het weten via de contactpagina op onze website of via mail: regioav@leerwerkloket.nl