Corona Maatregelen vanaf 29-09-2020

Beste ondernemers/stakeholders,

Naar aanleiding van de persconferentie gisteravond sturen wij u dit (tussen)bericht.  Een uitgebreid/definitief bericht volgt later deze week, zodra we weten wat het voor u betekent.

Door het kabinet is aangegeven dat het aantal positief geteste personen dusdanig hard oploopt dat extra landelijke maatregelen noodzakelijk zijn.

De maatregelen zijn erop gericht om het aantal sociale contacten terug te brengen. Deze maatregelen hebben onder andere implicaties voor supermarkten, horeca, verblijfsaccommodaties enzovoort inzake groepsgrootte en/of openingstijden.

Wat dit precies betekent voor u en/of uw organisatie in de regio Molenlanden, Gorinchem en Vijfheerenlanden weten we pas als de nieuwe Noodverordening van de Veiligheidsregio ZHZ  bekend is. Naar verwachting wordt deze op korte termijn gepubliceerd.

Voor meer informatie over de maatregelen van de rijksoverheid kunt u terecht op:

www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/nederlandse-maatregelen-tegen-het-coronavirus/openbaar-en-dagelijks-leven

www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/09/28/aangescherpte-maatregelen-om-de-verspreiding-van-het-virus-terug-te-dringen

Zodra de nieuwe Noodverordening van kracht is kunt u deze vinden op de website van de Veiligheidsregio ZHZ:

https://www.zhzveilig.nl

Heeft u tussentijds al vragen en/of opmerkingen kunt u deze stellen via:

 

Binnenkort meer. Voor nu veel gezondheid, geduld en wijsheid toegewenst, namens het Team van WerkgeversServicepunt Avregio.

 

Arbeidsmarktcijfers van juli en gevolgen.

De werkeloosheid in Nederland is, mede door de corona crisis, opgelopen tot 3,6 % van de beroepsbevolking. Volgens het Centraal Plan Bureau is het aantal mensen  met een betaalde baan sinds maart terug gelopen met 201.000 banen. Maatregelen als NOW en Tozo dempen het verlies van werkgelegenheid aanzienlijk. Omdat veel mensen die hun baan verliezen echter in de WW belanden, vormen WW-cijfers ook nu een betrouwbare indicator van bewegingen op de arbeidsmarkt.

-Sinds februari voor Drechtsteden 26% stijging van WW, Gorinchem was dat 24%

-Ter vergelijking: NL 25%, Rijnmond 32%

Opvallen is de groei onder de jongeren.  Vooral jongeren hebben zwaar op de arbeidsmarkt zo blijkt uit nieuwe recente cijfers van juli 2020.

Wilt u meer weten over de ontwikkelingen over de arbeidsmarktbewegingen en gevolgen hiervan in uw regio. Bel een van uw adviseurs;

Zij zijn bereikbaar via tel: 0183- 751750

Unieke ondersteuning op het gebied van welzijn: de Rijdende ruimte

Inwoners van Molenlanden en Gorinchem actief en op een unieke manier ondersteunen op het gebied van welzijn. Dat doen we met de Rijdende Ruimte! Een speciaal ingerichte bus waarmee we naar de inwoners toegaan. Met de Rijdende Ruimte helpen we inwoners onder andere bij (samen)redzaamheid, laaggeletterdheid, het invullen van formulieren en WMO-vragen.

De activiteiten liggen voornamelijk op het welzijnsgebied, zoals hulp bij laaggeletterdheid, lezen & schrijven, zelfredzaamheid, WMO-vragen etc.  Professionals en vrijwilligers werken nauw samen in de Rijdende Ruimte. Vrijwilligers, partners en professionals helpen inwoners om hun weg te vinden in onze complexe samenleving. Er is alle tijd voor vragen of gewoon een gezellig praatje. We brengen burgers, vrijwilligers en professionals letterlijk en figuurlijk dichter bij elkaar.

Stap jij ook op?

Stichting Lezen & Schrijven, Open Limonade, Limonadebrigade, buurtgezinnen en Praat met Mij rijden al mee. AVRES/Behouden-Vaart helpt met het ombouwen van een lijnbus.

Naast het geven van informatie aan inwoners, is er in de Rijdende Ruimte plaats voor het ophalen van ideeën of meningen. Bijvoorbeeld wanneer je als ondernemer/bestuur een (maatschappelijk) idee wilt toetsen bij inwoners en wilt horen wat zij hiervan vinden, bijvoorbeeld over milieuaangelegenheden. Hierbij functioneert de Rijdende Ruimte als mobiele informatie- en trainingsruimte die periodiek op een geschikte plek in de kernen van Molenlanden en de wijken van Gorinchem staat.

We zoeken gulle gevers en enthousiaste partners die gebruik willen maken van de bus. Heel specifiek zoeken we voor de komende periode handige klussers voor de verbouw van een stadsbus, hulp met de inrichting en installatie van de ICT en chauffeurs met een groot rijbewijs die op vrijwillige basis, een- of tweemaal per maand willen meesturen.

Voor meer informatie:

Molenlanden: Leo Waaijer, telefoon 0652 878199, e-mail leo@rijdenderuimte.nl

Gorinchem: Hans Keuren, telefoon 0646 241338, e-mail hans@rijdenderuimte.nl

Gorinchem: Jacqueline Bot, telefoon 0628 451401, e-mail jacqueline@rijdenderuimte.nl

Coronaregelingen voor ondernemers en werknemers vanaf 1 oktober 2020

De impact van het coronavirus op banen en economie houdt aan en de economische recessie is voorlopig niet voorbij. Daarom komt het kabinet met een steun- en herstelpakket voor ondernemers en werkenden, dat volgt op de twee eerdere noodpakketten. Het nieuwe pakket loopt tot in 2021 en is gestoeld op drie pijlers: steun, helpen aanpassen en investeren.
Het kabinet verlengt vanaf 1 oktober 2020 diverse lopende steunmaatregelen. De voorwaarden daarvan worden aangepast, zodat ze meer zijn gericht op de langere termijn. Het kabinet neemt bovendien nieuwe maatregelen om bedrijven te stimuleren om meer te investeren in economische groei. Ook zet het kabinet extra middelen in om mensen via scholing en begeleiding te helpen bij het vinden van nieuw werk.

Coronaregelingen:

NOW (tegemoetkoming loonkosten)
De regeling wordt met negen maanden verlengd, met drie keer drie maanden. In die periode wordt de NOW geleidelijk afgebouwd, zodat ondernemers en werkenden tijd en ruimte hebben om zich aan te passen.
Meer informatie over de voorwaarden & aanpassingen NOW vindt u op deze site.

Tozo (inkomensondersteuning zelfstandigen)
Deze regeling wordt ook negen maanden verlengd, tot en met 30 juni 2021, en kent een toets op beschikbare geldmiddelen. Tot 1 oktober 2020 kunt u Tozo 2 aanvragen. Na 1 oktober kunt u Tozo 3 aanvragen bij Avres. Als u al een Tozo 2-uitkering ontvangt, kunt u een verkort aanvraagformulier indienen zodra Avres de aanvraagprocedure gereed heeft. Uw Tozo 2-uitkering wordt niet automatisch verlengd. U dient bij uw aanvraag aan te geven of uw situatie sinds uw vorige aanvraag wel of niet veranderd is. Ook verklaart u dat uw totaal aan beschikbare geldmiddelen lager is dan de toegestane grens van € 46.520. Houd de website van Avres in de gaten voor meer informatie.

TVL (tegemoetkoming vaste lasten mkb)
De belastingvrije tegemoetkoming wordt opnieuw ingezet en het maximale bedrag per bedrijf per drie maanden wordt verhoogd naar 90.000 euro. De regeling wordt met drie keer drie maanden verlengd tot en met 30 juni 2021 en in die periode geleidelijk afgebouwd, zodat ondernemers tijd en ruimte hebben om zich aan te passen.
Alle voorwaarden & aanpassingen TVL vindt u hier.

Borgstellingen, leningen en garantiefondsen
De extra, verruimde of meer toegankelijke kredietverlening en -garanties aan kleine en middelgrote bedrijven voor voldoende liquiditeit (BMKB-C, GO-C en KKC) blijven ook na 1 oktober 2020 beschikbaar.

Belastingmaatregelen
Ondernemers kunnen tot 1 oktober 2020 belastinguitstel aanvragen. Daarmee loopt het uitstel op uiterlijk 1 januari 2021 af. Ondernemers moeten echter niet alsnog in de knel komen. Ze krijgen, met twee jaar, ruim de tijd om de opgebouwde belastingschuld weer af te lossen. De tijdelijke verlaging van invorderingsrente naar bijna nul wordt verlengd tot en met 31 december 2021, zodat ondernemers met zo min mogelijk extra kosten worden geconfronteerd.
Meer informatie over belastinguitstel voor ondernemers vindt u hier.