Tegemoetkoming Vaste Lasten mkb (TVL)

De Tegemoetkoming Vaste Lasten mkb (TVL) is vanaf nu aan te vragen bij de Rijksdienst voor Ondermemers (RVO).

De financiële regeling is voor ondernemers die direct zijn geraakt door de maatregelen in de aanpak van het coronavirus.

Ook onder andere dorpshuizen, sportaccommodaties en sportverenigingen komen in aanmerking voor deze regeling. Bekijk de voorwaarden en dien uw aanvraag in via deze link.
De tegemoetkoming is voor mkb-ondernemers en zzp’ers die door de coronacrisis veel omzet verliezen en daardoor in de problemen komen met het betalen van hun vaste lasten. Ondernemers die voor de TOGS-regeling in aanmerking kwamen, kunnen ook gebruikmaken van de TVL. De getroffen sectoren staan op de lijst met vastgestelde SBI-codes. Het gaat hierbij onder andere om ondernemingen in de horeca, recreatie, sportscholen, evenementen, standbouwers en dorpshuizen. Hoeveel u ontvangt, hangt af van uw omzetverlies en uw branche. Als u aan de voorwaarden voldoet, ontvangt u minimaal € 1.000 en maximaal € 50.000. U vraagt de TVL aan via mijn.rvo.nl.

Dit kan van 30 juni 2020 12:00 uur tot en met 30 oktober 2020 17:00 uur.

Heeft u eerder via TOGS een eenmalige tegemoetkoming ontvangen? En wilt u nu in aanmerking komen voor de TVL? Dan moet u een nieuwe aanvraag doen voor de TVL

Sity Academy: verkorte route naar technisch beroep

SITY Academy: de korte route naar een technisch beroep

Het bedrijfsleven in de regio vraagt steeds meer om werknemers met technische vaardigheden. Reden voor Avres, Da Vinci College, School & Bedrijf en Stichting Behouden Vaart om samen SITY Academy op te zetten. SITY Academy biedt korte, praktijkgerichte opleidingstrajecten. “De eerste acht deelnemers hebben inmiddels een praktijkopleiding elektra met succes afgerond. Een opleiding die we samen met bedrijven in de regio hebben opgezet. Zo zijn we er zeker van dat de deelnemers ook daadwerkelijk de vaardigheden leren, waar het bedrijfsleven om vraagt.”, vertelt Rudy-Jan van Zenderen, één van de initiatiefnemers van SITY Academy.

Technische vaardigheden nodig
Bij het begeleiden van mensen naar werk, ziet Avres steeds vaker een mismatch: bedrijven zoeken mensen die graag met hun handen werken en over een aantal technische basisvaardigheden beschikken. Rudy-Jan: “Vaak hebben kandidaten wel die interesse, maar zijn ze niet technisch opgeleid. Dan kan een korte, gerichte opleiding uitkomst bieden.”

Concrete vraag van bedrijven
SITY Academy richt zich op de basis vakvaardigheden.  “Op dit moment zijn we bijvoorbeeld bezig met een korte praktische leergang voor het installeren van zonnepanelen. Dat was een hele concrete vraag van een paar bedrijven én van de regio, die middenin een energietransitie zit. We twijfelen er daarom niet aan dat de deelnemers straks meteen aan de slag kunnen bij een werkgever.”

Geen standaard opleidingen
De opleidingen van SITY Academy zijn geschikt voor een heel diverse groep mensen; werkzoekenden zonder diploma of mensen die zich willen omscholen. Ook statushouders kunnen deelnemen; indien nodig neemt SITY het actief werken aan taalvaardigheid mee in de opleiding. SITY kent geen opleidingengids met een opsomming van standaard opleidingen. Rudy-Jan: “We gaan in gesprek met bedrijven en vragen hen welke vaardigheden zij nodig hebben op de werkvloer. Daar baseren wij vervolgens een leertraject op, dat voor het grootste deel uit zelf doen bestaat.” Op dit moment werkt SITY met circa 12 bedrijven op deze manier samen. “En ik nodig graag bedrijven uit, die ook op deze manier willen bijdragen aan de opleidingen en zo meebouwen aan hun eigen personeelsbestand van de toekomst.”

Over SITY Academy
SITY Academy is één van de initiatieven uit de ‘DOE Agenda’; het regionale actieplan waarmee de gemeenten Gorinchem, Molenlanden en Vijfheerenlanden, werkgevers en onderwijs meer mensen aan het werk willen krijgen.
Stichting SITY Academy ging in 2019 van start onder de werknaam ‘Ambachtscollege’. Met de nieuwe naam kiest de opleidingenaanbieder voor een meer eigentijdse uitstraling. SITY staat voor: School IT Yourself. De opleidingen vinden plaats bij Behouden Vaart in Gorinchem of op locatie bij de aangesloten bedrijven. SITY werkt met docenten / trainers uit het onderwijs en uit het bedrijfsleven, om het zo praktisch mogelijk te houden.

Wie interesse heeft in het volgen van een opleiding of het initiëren van een opleiding bij SITY Academy, kan contact opnemen met Rudy-Jan van Zenderen: rudy@sityacademy.nl