Corona Overbruggings Lening (COL regeling)

Corona Overbruggings Lening (COL regeling) voor startups, scale-ups en innovatieve MKB’ers:

 

Voor startups, scale-ups en innovatieve mkb’ers is er een landelijke Corona Overbruggings Lening (COL). In Zuid Holland wordt deze uitgevoerd door Innovation Quarter. De voorwaarden zijn bekend en aanvragen kan vanaf 29 april 2020.

Meer informatie over deze overbruggingsleningen vindt u op de website van Innovation Quarter.

Aanpassing TOGS-regeling wat betreft vestigingsadres

Voor de sectoren die het hardst geraakt zijn door de overheidsmaatregelen rond het coronavirus is er een ‘tegemoetkoming ondernemers getroffen sectoren’ (TOGS). Dit is een eenmalige tegemoetkoming van €4.000. Of u in aanmerking komt voor deze regeling hangt af van de SBI-code waarmee u geregistreerd staat bij de Kamer van Koophandel. Uitgezonderd zijn agrarische recreatieondernemingen, daar wordt naast de hoofdactiviteit ook naar de nevenactiviteit gekeken.

Binnen de TOGS-regeling is de voorwaarde genoemd dat het privé adres niet het zakelijke adres mag zijn. Omdat veel bedrijven door deze voorwaarde – ondanks de juiste SBI code – alsnog buiten de regeling dreigden te vallen, is de regeling op dit punt aangepast. U komt nu in aanmerking als u verklaart ten minste één vestiging met een ander adres te hebben dan uw privéadres, of u verklaart een vestiging te hebben die fysiek is afgescheiden van uw privéwoning, en die een eigen opgang of toegang heeft.

Uitgezonderd zijn horecaondernemingen met SBI-code 56.10.1, 56.10.2 en 56.30 en ambulante ondernemingen (auto- en motorrijscholen, taxibedrijven, touringcar operators, markthandelaren, kermisexploitanten en binnenvaart zoals passagiersvaart- en veerdiensten). Bij deze ondernemingen mag het privéadres van de eigenaar/eigenaren wel gelijk zijn aan het vestigingsadres.

Op de website van de RVO vindt u meer informatie over de uitvoering van de TOGS-regeling.

Aanvragen tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW)

Voor veel werkgevers en werknemers zijn het moeilijke en onzekere tijden. Daarom heeft de regering economische noodmaatregelen getroffen. Eén van de regelingen, de C, is erop gericht om werkgevers met omzetverlies tegemoet te komen in de loonkosten. Met de uitvoering van deze regeling wordt werkloosheid voorkomen en blijft ervaring en kennis voor bedrijven behouden.

De regeling wordt uitgevoerd door UWV. Vanaf maandag 6 april gaat het NOW-loket open voor werkgevers.

De uitvoering van de regeling is voor UWV een uitzonderlijke operatie, zowel qua omvang als snelheid. Onze vakkundige medewerkers hebben de afgelopen weken alles op alles gezet om een solide proces neer te zetten dat werkt vanaf dag 1, zorgvuldig is en geen haperingen kent. Gezien de korte voorbereidingstijd en de grote hoeveelheid te verwachten aanvragen kunnen er opstart- en uitvoeringsproblemen ontstaan. We rekenen op uw begrip hiervoor. Ook doen we een beroep op uw morele verantwoordelijkheid om uitsluitend gebruik te maken van deze regeling als u daar recht op heeft.

Voor meer informatie over de regeling, zie uwv.nl/now (bereikbaar vanaf maandag 6 april).

Klik hier om direct NOW aan te vragen bij het UWV.