Corona maatregelen voor ondernemers

Veel ondernemers zijn in financiële problemen gekomen of verwachten dat dit binnenkort gaat gebeuren. Dit als gevolg van het wegvallen van omzet door het Coronavirus. Het kabinet heeft een aantal noodmaatregelen afgekondigd. De meeste daarvan zijn nog niet opengesteld. Zodra dat wel het geval is, informeren we u.

U kunt zich al wel voorbereiden op de verschillende aanvragen.

ZZP’ers (zelfstandigen zonder personeel) kunnen in aanmerking komen voor de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo). Dit was voorheen de Bbz regeling (bijstand voor zelfstandigen). Het gaat om inkomensondersteuning tot aan het sociaal minimum voor maximaal 3 maanden. Deze regeling geldt ook voor kleine ondernemers met personeel met een nuluren-contract. De regeling moet aangevraagd worden in de woonplaats van de ondernemer (en niet in de vestigingsplaats).
Voor de gemeente Gorinchem, Molenlanden en Vijfheerenlanden voert Avres deze regeling uit.

Meer informatie vindt u op de site van Avres.

De regeling is vanuit de Rijksoverheid nog niet opengesteld maar er kan al wel een intakegesprek gevoerd worden bij Avres via 0183-650200 (keuzemenu, toets 1).

 

Ondernemers met personeel kunnen geen gebruik maken van bovengenoemde Tozo regeling. Zij kunnen wel arbeidstijdverkorting aanvragen. Dit heet de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW).

Deze regeling is nog niet opengesteld maar zal worden uitgevoerd door het UWV. De nieuwe tegemoetkomingsregeling is ook van toepassing op de loonkosten voor werknemers waarvoor de werkgever geen loondoorbetalingsplicht heeft. Denk aan werknemers met een oproepcontract. Uitzendbureaus kunnen ook voor uitzendkrachten een tegemoetkoming aanvragen. Ook payrollkrachten vallen onder de regeling, in hun geval vraagt de payrollwerkgever de NOW aan. Voor werknemers die onder de regeling vallen betekent dit dat hun loon volledig kan worden doorbetaald. Werknemers verbruiken met de regeling hun WW-rechten niet omdat de regeling losstaat van de WW. Werknemers en werkgevers kunnen zelf afspreken of werknemers werk moeten verrichten.

Voorbereiding Bent u van plan de tegemoetkoming loonkosten te gaan aanvragen? Doe dan zo snel mogelijk loonaangifte. Het UWV heeft deze loonaangifte nodig bij de aanvraag van de NOW. Je kunt na de aangifte meteen uitstel van betaling aanvragen bij de Belastingdienst.

Meer informatie vindt u op de site van het UWV.

 

Er komt een tegemoetkoming voor de eerste nood, met als officiële naam ‘Beleidsregel tegemoetkoming schade COVID-19’. Dit zal gaan om een gift van 4000 euro voor de eerste nood bij ondernemers die zijn getroffen als gevolg van overheidsmaatregelen ter bestrijding van de coronacrisis en die hun omzet geheel of grotendeels zien verdwijnen. Er komt een overzicht van bedrijven die hiervoor in aanmerking komen.

Deze regeling zal worden uitgevoerd door het Rijksdienst voor Ondernemers: RVO.  Zie de site voor informatie.

 

Overige informatie Coronavirus

Veelgestelde vragen over het Coronavirus (UWV)

Versoepelde bijstandsregeling voor zelfstandigen zonder personeel (zzp) (Avres)

Naast bovengenoemde maatregelen kunnen ondernemers onder andere uitstel van betaling aanvragen bij de bank.

Vragen om uitstel van aflossing van leningen en hypotheeklasten, onder gunstiger voorwaarden geld lenen dankzij de BMKB regeling en gebruik maken van de Garantie Ondernemersfinanciering-regeling (GO) vindt u terug op deze link.

Een overzicht van alle maatregelen vindt u op het Corona loket. Dit KVK Coronaloket is ook telefonisch bereikbaar op werkdagen van 8.30 tot 17.00 uur.

Voor lokale financiële regelingen voor ondernemers verwijzen we u naar de site van uw gemeente. Als u vragen heeft over uw situatie neem gerust contact op met uw gemeente, zij helpen u graag verder.

Gemeente Gorinchem

Gemeente Molenlanden

Gemeente Vijfheerenlanden

 

 

Coronavirus: Maatregelen door het kabinet

Coronavirus: kabinet neemt pakket nieuwe maatregelen voor banen en economie

Het kabinet heeft 17 maart 2020 besloten om vanwege het coronavirus uitzonderlijke economische maatregelen te nemen. Doel is om naast onze gezondheid ook onze banen en inkomens te beschermen en de gevolgen voor zzp’ers, mkb-ondernemers en grootbedrijven op te vangen. Dit pakket biedt, zo lang als nodig is, maandelijks voor miljarden euro’s aan steun.

De maatregelen zorgen ervoor dat bedrijven hun personeel kunnen doorbetalen, bieden zelfstandigen een overbrugging en maken via versoepelde belastingregelingen, compensatie en extra kredietmogelijkheden mogelijk dat geld in de bedrijven blijft.

Kijk voor alle informatie en regelingen op rijksoverheid.nl

Bij andere vragen over het coronavirus kunnen bedrijven kijken op Rijksoverheid.nl/coronavirus of op het RIVM. Of ga naar de website van de Kamer van Koophandel. Staat het antwoord op uw vraag er niet bij? Bel dan het adviesteam via 0800 – 2117.

Uitstel lokale belastingen voor werkgevers en inwoners gemeente Gorinchem

De gemeente Gorinchem geeft ondernemers, zzp’ers, instellingen en inwoners de mogelijkheid om uitstel voor de betaling van de lokale belastingen aan te vragen. Meer informatie en hoe u dit aanvraagt vindt u bij Aangepaste betaaltermijnen ivm corona maatregelen

Het college van burgemeester en wethouders hoopt op deze manier dat degene die door het coronavirus financieel kwetsbaar worden enige verlichting te geven.

Dick van Zanten, wethouder Financiën: “We zorgen er voor dat uitstel van betalen nu snel en eenvoudig geregeld wordt. Voorlopig zijn inwoners en organisaties die financieel in de problemen komen tot 31 juli niet verplicht de lokale belastingen te betalen.”

Wethouder Economie, Joost van der Geest: “De maatregelen die we met elkaar moeten nemen tegen de verspreiding van het coronavirus hebben veel impact. Het moeten sluiten van bedrijven of de veranderingen in bedrijfsvoering, hebben zeer grote gevolgen voor onze ondernemers. Naast de landelijke steunmaatregelen die er komen, kunnen we zo ook lokaal steun bieden.”

Lokale maatregelen Gemeente Molenlanden

De gemeente Molenlanden geeft ondernemers, zzp’ers, instellingen en inwoners de mogelijkheid om uitstel voor de betaling van de lokale belastingen aan te vragen. Meer informatie en hoe u dit aanvraagt vindt u bij Molenlanden.

Voor de meest actuele informatie rond de maatregelen in Molenlanden kijkt u op deze pagina van de gemeente Molenlanden.

 

Wethouder Theo Slob gemeente Molenlanden:” We proberen met alle getroffen maatregelen de risico’s voor onze inwoners zoveel mogelijk te beperken. Vooral de ouderen en kwetsbare inwoners hebben onze speciale aandacht. We weten dat de huidige situatie voor een groot aantal bedrijven ingrijpende consequenties heeft op persoonlijk en financieel vlak.

Naast de financiële hulpmaatregelen hopen wij dat u op andere manieren binnen uw netwerk steun vindt. Kijk binnen uw organisatie naar elkaar om. Zoek contact binnen uw ondernemersvereniging om zo gezamenlijk op te kunnen trekken.

Wellicht kunt u elkaar versterken of samenwerken. Uit de gesprekken met ondernemersverenigingen bleek zelfredzaamheid en veerkracht en het samen willen doen.

Mocht u om welke reden dan ook behoefte hebben om een vraag of suggestie te delen met gemeente Molenlanden dan kunt u met Louisa Broens contact opnemen. 

Namens mij en de gemeente Molenlanden wensen wij u veel sterkte toe in deze moeilijke tijd. En ik spreek de verwachting uit dat we door goede afstemming en samenwerking ook deze periode door kunnen komen.”

 

Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW)

Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW)

 

Eerder deze week presenteerde minister Koolmees van SZW tijdens een persconferentie de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW). Dit is een regeling die UWV gaat uitvoeren om werkgevers te ondersteunen die door de coronacrisis financieel worden getroffen.

U kunt nu nog geen NOW-aanvraag indienen. De exacte datum wordt zo snel mogelijk bekendgemaakt. De periode waarover u tegemoetkoming kunt krijgen, hangt niet af van deze datum. Omzetverlies vanaf 1 maart 2020 komt in aanmerking voor tegemoetkoming.

Kijk voor nieuwsberichten op uwv.nl/over uwv.

Veelgestelde vragen (FAQ) staan op uwv.nl/werkgevers met een link naar FAQ van SZW.

Kijk ook op FAQ’s op Rijksoverheid.