Bij Montapacking “warehouse” is men al dik tevreden.

Montapacking is een e-commerce bedrijf dat de logistiek van veel webwinkels verzorgt. Het bedrijf werkt vanuit meerdere zogenaamde “e-commerce Warehouses” en zorgt wereldwijd voor de handling en bezorging van orders van haar klanten. De werkzaamheden die Montapacking doet zijn het versturen van orders, beheren van de voorraad en het maken en samenstellen van nieuwe orders.

Samenwerking met Avres

Naast de twee detacheringen is er ook sprake van een proefplaatsing. Tijdens de 3 maanden van de proefplaatsing krijgt iemand de kans zich te bewijzen en het bedrijf te leren kennen. Tegelijkertijd wordt er gewerkt aan de leerdoelen om vervolgens een stap dichter naar de arbeidsmarkt te maken. Om te zorgen dat deze medewerkers goed functioneren en hun werkzaamheden zorgvuldig uitvoeren, wordt er vanuit Avres nauw samengewerkt met een werkcoach. Zo heeft de werkcoach contact met de medewerkers en is er een vast aanspreekpunt vanuit Montapacking. Wanneer het wenselijk is kan er gekeken worden naar eventuele aanpassingen om het werk optimaal uit te kunnen voeren. Alle mogelijkheden worden ingezet om voor zowel de werkgever als de werknemer de beste kwaliteit voor samenwerking te creëren.

Werkzaamheden:

De werkzaamheden die momenteel bij Montapacking worden uitgevoerd zijn:

 • orders pikken
 • inpakken en controleren
 • beheren van de voorraad
 • uitzoeken van producten
 • samenstellen van nieuwe orders.

Wat is een proefplaatsing?

Wilt u iemand met een WAO-, WIA-, WAZ-, Wajong-, Ziektewet- of WW-uitkering in dienst nemen? Of iemand die moeilijk aan werk komt en van wie u niet weet of hij geschikt is voor de functie? Dan kan deze werknemer een proefplaatsing krijgen.Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het WSP AVregio.

Wat is het doelgroepenregister?

In het doelgroepenregister staat iedereen geregistreerd die tot de doelgroep van de Banenafspraak behoort. Burgers, werkgevers en gemeenten kunnen onder voorwaarden informatie uit het doelgroepenregister opvragen bij het UWV.

Wat houdt de Banenafspraak in?

In het Sociaal Akkoord hebben politiek, vakbonden en werkgevers de afspraak gemaakt om in de periode tot 2026 100.000 mensen met een arbeidsbeperking aan het werk te helpen in de marktsector en 25.000 bij de overheid. Dit heet de Banenafspraak.

Wat betekent Analyse en Functiecreatie?

Bij Functie creatie gaan we uit van het creëren van een nieuwe functie voor iemand met een arbeidsbeperking.

Hoe gaat het in zijn werk?

 • Tijdens een quickscan doen we een globale scan om de mogelijkheden bij u te inventariseren voor iemand met een arbeidsbeperking.
 • Een team deskundigen kijkt in de bedrijfsanalyse naar de organisatie en processen en komt met voorstellen voor nieuwe functies.
 • Het team zorgt voor goede communicatie: draagvlak en betrokkenheid zijn cruciaal.
 • Resultaat: er zijn één of meer functies voor mensen met een arbeidsbeperking gecreëerd.
 • De bestaande functies zijn aangepast, maar houden een gezonde balans.
 • Onze ondersteuning en diensten zijn kosteloos

Wilt u hier meer over weten? Neem dan contact op met het WSP AVregio, 0183-751750.

Wat is de Participatiewet?

Iedereen die kan werken maar het op de arbeidsmarkt zonder ondersteuning niet redt, valt onder de Participatiewet en is van 2015 van kracht. Het doel van de wet is simpel: meer banen voor meer mensen. Mensen met een arbeidsbeperking staan centraal. Om juist deze mensen een kans te bieden op de arbeidsmarkt is de banenafspraak gemaakt. Deze afspraak komt voort uit het sociaal akkoord en geldt voor bedrijven met 25 werknemers of meer.

Iedereen die kan werken maar het op de arbeidsmarkt zonder ondersteuning niet redt, valt onder de Participatiewet. De wet moet ervoor zorgen dat meer mensen werk vinden, ook mensen met een arbeidsbeperking.

Wat is een inclusieve bedrijfsanalyse?

Met een inclusieve bedrijfsanalyse (UWV) krijgt u inzicht in de werkzaamheden die geschikt zijn of geschikt te maken zijn voor mensen met een arbeidsbeperking. De inclusieve bedrijfsanalyse is kosteloos en helpt u op weg met sociaal ondernemen.

Neem vrijblijvend contact op of vraag een bedrijfsanalyse aan via een van onze adviseurs: 0183: 751750

Welke partijen zijn bij het Werkgeversservicepunt betrokken?

Werkgeversservicepunt AVregio bundelt binnen één loket de diensten en regelingen van de gemeenten Gorinchem, Molenlanden en Vijfheerenlanden.

Daarnaast wordt samengewerkt met:

Wat doet het Werkgeversservicepunt AVregio en waarom zou ik haar inschakelen?

Bij het WSP AVregio werken specialisten met kennis van de (regionale) arbeidsmarkt. Door veelvuldig contact met bedrijven, overheden en andere betrokken partijen weten de medewerkers wat er in de regio speelt. Met die kennis kunnen zij een goede match maken tussen uw vraag en het aanbod van personeel. Wij beschikken over een heel groot werkzoekendenbestand, met veel talenten en vaardigheden.

U kunt rekenen op één vaste regionale contactpersoon voor al uw vragen. Wij delen graag onze kennis over wet- en regelgeving, de regionale arbeidsmarkt of kennis van sectoren en arbeidspotentieel.

Onze dienstverlening is kosteloos voor werkzoekenden van UWV en de regiogemeenten en opleidingsinstituten, bedrijfsnetwerken.

We hebben een leerwerkplek beschikbaar. Hoe vinden we een geschikte kandidaat?

Werkgeversservicepunt AVregio werkt nauw samen met de gemeenten Vijheerenlanden, Gorinchem en Molenlanden, het UWV en collega bedrijf Avres (Sociale Werkvoorziening). Wij kunnen u dan ook gemakkelijk helpen bij het vinden van een geschikte kandidaat.

Ook als werkgever kunt u bij het Leerwerkloket Alblasserwaard Vijfheerenlanden terecht. Bijvoorbeeld voor advies over de ontwikkeling van uw personeel of het aanmelden van leerwerkvacatures of welke subsidiemogelijkheden er zijn.

Bel ons voor een afspraak: 0183-751750

Het LeerWerkLoket Alblasserwaard Vijfheerenlanden is gevestigd op:
Stadhuisplein 30
4205 AX Gorinchem

Wij willen graag werken met mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, maar we hebben geen structureel werk. Wat zijn de mogelijkheden?

Ook met tijdelijke werkplekken draagt u bij aan de afspraak in het sociaal akkoord. In nog verder uit te werken regelgeving zal een baan daarom worden uitgedrukt in een aantal verloonde arbeidsuren. Verder is het binnen de Quotumwet ook mogelijk om gedetacheerde medewerkers te laten meetellen voor de Quotumwet.

Werkgeversservicepunt AVregio vertelt u graag meer over het tijdelijk inzetten van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Wat zijn de consequenties van de Participatiewet voor mijn bedrijf?

Overheid en werkgevers hebben met elkaar afgesproken dat zij in 2026 125.000 extra banen hebben gecreëerd voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Dat zijn banen voor mensen die niet in staat zijn het wettelijk minimum loon te verdienen.

De minister heeft bepaald dat als werkgevers hier niet voldoende aan meewerken, het mogelijk is dat er een  Quotumwet wordt geïntroduceerd. Wordt het aantal arbeidsplaatsen voor mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt niet gehaald, dan moeten werkgevers verplicht mensen met een beperking aan het werk helpen.

Door de mogelijkheden in uw bedrijf te onderzoeken en werk te bieden aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt draagt u bij aan het vergroten van de arbeidsparticipatie in Nederland en het voorkomen van de Quotumwet. Detacheringen tellen mee voor de banenafspraak. U hoeft de medewerkers niet per se in de dienst te nemen.